King of war: Legiondary legion

King of war: Legiondary legion

Chiến thuật | Vicenter Game

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Lần Cập nhật mới nhất 11 tháng 1, 2021

Tính năng trò chơi

Packed with exciting combat and a lot of strategies, King of war: Legiondary legion is a high-competive game and full of joy. You can lead your army of many different armed forces. more importantly, you can choose different heros to assist your army.
In your empire, train various units to join the war. There are infantry, archer, cavalry, chariots and knights, and they all fight for you.

Features :
·Upgrade buildings including the castle
·Train soldiers to fight for you
·Scout before attacks
·Collect resources
·Kill monsters and the Boss to win rewards
·Enjoy the vast battleground
·Fight without worrying about troop loss

Contact us:
We are really happy to receive any feedback from you.
Any questions or suggestions please send email to:
mr.viettel@gmail.com

Ít lại Xem thêm

Chơi King of war: Legiondary legion trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm King of war: Legiondary legion trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt King of war: Legiondary legion trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt King of war: Legiondary legion

  • Nhấn vào icon King of war: Legiondary legion tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt