Diy World 3D

Diy World 3D

Chiến thuật | VigaFun Co., Ltd

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Lần Cập nhật mới nhất 8 tháng 7, 2021

Tính năng trò chơi

Welcome to Diy World 3D - assemble and design spaces you love!
Assemble numerous projects by placing items in a fun setting with a 3D puzzle twist.
Discover as you assemble, see your designs come to life!
Decorate your space once the design is complete!

Game Features:
- Place items in dozens of stylish and imaginative projects
- Light up your project and see your creation in 3D
- Gain Rewards by completing Daily tasks
- Build towns, place projects in towns and decorate the town
- Hints, Lucky Spin, and daily rewards
- Enjoy listening to classical music while you create

Ít lại Xem thêm

Chơi Diy World 3D trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Diy World 3D trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Diy World 3D trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Diy World 3D

  • Nhấn vào icon Diy World 3D tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt