Music Hero - Rhythm Beat Tap

Music Hero - Rhythm Beat Tap

Nhạc | Words Mobile

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 11 tháng 5, 2019

Tính năng trò chơi

Music Hero is the most rockin' and the only music rhythm game that you can play with your own music! Get ready to feel the rhythm as you tap tap your cell phone screen now!

Are you ready to rock and revenge? Tap your way through the songs with this easy to learn rhythm game. You can play with the preload songs or your local music files by your favorite artists. Music Hero includes a brand new visual experience with beautiful lighting effects and animations.

How to Play:
- Tap the discs when passing the bar at the bottom to score points for accuracy and timing

Game Features:
- Support local MP3 music files
- Simple, Standard and Expert difficulty levels
- Visually striking user interface

Notes:
1. The embedded guitar music comes from www.partnersinrhyme.com.
2. The required permissions is needed to help set your own music as ringtone.

Ít lại Xem thêm

Chơi Music Hero - Rhythm Beat Tap trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Music Hero - Rhythm Beat Tap trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Music Hero - Rhythm Beat Tap trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Music Hero - Rhythm Beat Tap

  • Nhấn vào icon Music Hero - Rhythm Beat Tap tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt