Evo Pop

Evo Pop

Chiến thuật | ZeptoLab

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Lần Cập nhật mới nhất 19 tháng 5, 2021

Tính năng trò chơi

Take control of Evos — colorful creatures that live in a colony and are able to grow and multiply extremely fast. Big Evos eat smaller Evos of another breed. Dominate the area by either eating all rivals or creating the most Evos!

FEATURES:
- Fight against MULTIPLE ENEMIES: A three-way brawl for you to come on top of!
- Enjoy a FUN PHYSICS-BASED GAMEPLAY: Control the creatures by using different spells on them.
- UPGRADE & EVOLVE: Each Evo breed has unique skills, such as jumping or sliding downhill. These properties can be upgraded to make your Evos even stronger.
- PLAN A STRATEGY: Evos interact with the environment and eat grass, flowers and bugs to multiply faster. Fight for strategic resources on the map to win!
- Discover DOZENS OF WORLDS: Evo Pop features multiple worlds with unique design elements and physics, making the gameplay fresh every time.

Get ready to POP OFF and have FUN!

Ít lại Xem thêm

Chơi Evo Pop trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Evo Pop trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Evo Pop trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Evo Pop

  • Nhấn vào icon Evo Pop tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt