Magic Face:face aging, young camera, fantastic app

Magic Face:face aging, young camera, fantastic app

Lối sống | Star Party

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 20 tháng 2, 2020

Tính năng trò chơi

Do you want to find out more secrets about your face? Shot a photo and we can predict your future face, your baby with your lover, also know more about your present in your young age.

****MAIN FUNCTIONS****
Young Camera
Past Life
Gender Switch
Aging Prediction
Baby Prediction
Expression Change
Ghost Makeup

****HIGHLIGHTS****
Young Camera
If you are still at your 18s, what will look like? With our Young Camera you can back to 18 anytime. No matter how old you are, at your 60s, 80s even 90s, you can travel back to 18 in one shot!

Past Life
Have you ever think of being a million dollar princess? Or a famous Itlian opera singer? What would you be in the past life? Let's test it now!

Gender Switch
If you are another gender of your present,will you fall in love with him/her? The first thing is to see what he/she looks like!

Aging Prediction
What’s your future look? How will your face change when you getting older and older? Come on to reveal the answer!

Expression Change
Poker face when taking photos? Don’t worry anymore. Smile or grimace,change to your favorite!

If you have any questions or advice, please contact us with the email: Littleyuloong@gmail.com

Ít lại Xem thêm

Chơi Magic Face:face aging, young camera, fantastic app trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Magic Face:face aging, young camera, fantastic app trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Magic Face:face aging, young camera, fantastic app trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Magic Face:face aging, young camera, fantastic app

  • Nhấn vào icon Magic Face:face aging, young camera, fantastic app tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt