ฟีเจอร์และรายละเอียด

◆◆Thank you for over 3 MILLION Global DLs!◆◆
Clear the tutorial to receive a ticket
for a FREE 7★ Unit!


◆◆Special campaigns are now being held to celebrate the 4th Anniversary!◆◆
Get a P★7 Unit Card & Gerat Gifts!


INNOVATIVE REAL TIME BATTLES!
EASY-TO-MASTER CRAZY COMBO SYSTEM!◆◆This is the Action RPG you've been looking for!◆◆

Mix up attacks to create INSANE COMBOS!

LAUNCH your enemies into the air before
SLAMMING them back into the ground? OK!

Or lock them into submission with powerful
debuffs and skills? It's all up to YOU!

Who knew fighting could be this EASY!?


◆◆Over 1000 CARDS drawn by INCREDIBLE ILLUSTRATORS!◆◆

An all-star cast of both veteran artists and hot,
new talent breath life into these stunning characters!!

Are you a fan of ANIME and MANGA?
You won't be disappointed with the ART in Ishtaria!


◆◆Embark on an ADVENTURE full of friends and monsters!◆◆

This is the Kingdom our fathers
built, a land of blood and tears.

This is the Land that we call home,
at the end of this cursed Age.

This is the Age that we live in, where
STORM consumes crop and kin.

This is the Age of Ishtaria


*Price*
FREE to Play
(In Game Purchases Available)


*Official Trailer*
https://www.youtube.com/watch?v=6i_yy0XX_zg

เล่น Age of Ishtaria - A.Battle RPG ใน BlueStacks

BlueStacks 4 คือโปรแกรมจำลองระบบแอนดรอยใหม่ล่าสุดและเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับเกมที่ไดรับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นเกมโดยเฉพา

ดาวน์โหลด Age of Ishtaria - A.Battle RPG