ฟีเจอร์และรายละเอียด

Join the world’s most popular Gin Rummy Game and play live with millions of real players.

Playing Gin Rummy with friends, family, and millions of players worldwide has never been easier!
Join one of the largest free online gaming communities and enjoy an all-new free multiplayer experience, competitive leaderboards.

SPECIAL FEATURES

PLAY FOR FREE - Experience all features totally free.
ENJOY UNIQUE MULTIPLAYER MODE - Compete with hundreds of thousands elite Gin Rummy players all around the world and prove you’re the champion of the leaderboard.
PROGRESSIVE JACKPOTS - Double Your Gin Rummy Fun with the biggest win of your life!
PLAY WITH BUDDIES - Invite your friends and have much more fun anytime, anywhere.
SOCIAL EXPERIENCE - Play with your friends or make new ones, Gin Rummy Plus has the strongest community of any Gin Rummy game; including classic rummy, regal rummy etc.
LEADERBOARDS - See how you stack up against other players or your friends.
FREE BONUSES - Countless opportunities to earn free coins, easier than ever!

Experience a variety of high-quality Gin Rummy Lounges for ultimate fun like never before!

Additional information:
• The game is free to play; however, in-app purchases are available for additional content and in-game currency. In-app purchases range from $0.99 to $99.99 USD.

• Use of this application is governed by Zynga’s Terms of Service, found at http://m.zynga.com/legal/terms-of-service.

เล่น Gin Rummy Plus ใน BlueStacks

BlueStacks 4 คือโปรแกรมจำลองระบบแอนดรอยใหม่ล่าสุดและเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับเกมที่ไดรับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นเกมโดยเฉพา

ดาวน์โหลด Gin Rummy Plus