Purrfect Spirits

Purrfect Spirits

Mô phỏng | HARAPECORPORATION Inc.

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Lần Cập nhật mới nhất 23 tháng 6, 2019

Tính năng trò chơi

A flash of white light, and whoosh! Turns out you're now a ghost! You don't know how to pass on, so you'll just pass the time instead — with the adorable little cats who visit your house each day!

■ Game Summary This fun, adorable title will have you:
・Feeding the cats who drop by your home
・Buying scratchers, towers, and other items to keep your kitties entertained
・Redecorating your room with a host of colorful, unique designs
・Enticing a variety of Rare Cats to come visit (spawn rates vary by item!)
・Achieving goals in order to unlock cute manga-style cutscenes (both the main story and mini-stories!)
・Learning more about your feline friends and the phantoms who care for them

・Game data cannot be transferred between devices.

Ít lại Xem thêm

Chơi Purrfect Spirits trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Purrfect Spirits trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Purrfect Spirits trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Purrfect Spirits

  • Nhấn vào icon Purrfect Spirits tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt