Chơi Guns of Boom on PC

Nhà phát triển ứng dụng
Game Insight
Thể loại
Tác vụ
Last Update
19 tháng 7, 2017
4,6/5 ( 280.545 )
Chơi Guns of Boom on PC 24

Hóa thân vào người anh hùng và chống lại khủng bố với Guns Of Boom

Với vũ khí đạn dược phong phú trong tay, bạn sẽ hóa thân thành người húng, chiến đấu chống lại lực lượng khủng bố đang âm mưu thôn tính thế giới