Chơi Candy Crush on PC

Nhà phát triển ứng dụng
King
Thể loại
Thông thường
Last Update
12 tháng 12, 2016
4,4/5 ( 17.099.808 )
Chơi Candy Crush on PC 21

Chơi và lên cấp trên màn hình lớn

Hình ảnh những viên kẹo trên điện thoại làm bạn cảm thấy đói? Hãy chờ đến khi bạn xem chúng trên màn hình lớn. Giờ bạn có thể chơi Candy Crush trên chính PC của bạn!