Ngôi Sao Bộ lạc
Ngôi Sao Bộ lạc

Ngôi Sao Bộ lạc

VNG Game Publishing

Play on PC with BlueStacks – the Android Gaming Platform, trusted by 400M+ gamers.

Already using BlueStacks? Open Now

" Nện " chính xác sẽ độc bá

Ngôi Sao Bộ lạc – trò chơi tưởng như đơn giản nhưng nó lại yêu cầu người chơi phải nhanh tay và tính toán cực chính xác để cho người khác khỏi đập mình, luôn di chuyển và tìm mục tiêu yếu hơn lúc đầu là điều cơ bản của trò chơi, với việc tắng tiến sức mạnh kèm theo phép bổ trợ thì bạn hoàn toàn có thể trở thành boss trong game, có thể “nện “bất cứ người chơi nào

Game Features

Game controls

 • Tap Spots
 • Other Moves

Enhancements

 • Macros
 • Multi Instance
 • Script
 • Repeated Tap
 • Game controls
 • Enhancements
Macros
Automate the predictable in Ngôi Sao Bộ lạc and transform your gameplay with Macros. Get access to inventive Macros in the BlueStacks Macro Community
Multi Instance
Play Ngôi Sao Bộ lạc on one window. And chat with your friend on the other. Press CTRL + Shift + 8 to open the Multi-Instance Manager. And start creating fresh instances or clone an existing one.
Script
Script your way to gaming glory in Ngôi Sao Bộ lạc with BlueStacks Script. Write and run a set of commands to automate repeated tasks. Trigger the command by assigning it to any key.
Repeated Tap
BlueStacks lets you master Ngôi Sao Bộ lạc with useful features like the Repeated Tap. Now you do not have to press the same key repeatedly to initiate an action. Just assign it to one key and you are good to go.
 • Multi Instance Sync

  Play Ngôi Sao Bộ lạc with the power of Multi-Instance Sync. Replicate what you are doing on the main instance on all other instances. Level up faster, play more.

 • Farm Mode

  Keep your PC running smoothly even with multiple instances. Play Ngôi Sao Bộ lạc with the Farm Mode enabled and your PC will utilize minimum resources in each instance.

 • Translation Feature

  Experience the thrill of playing Ngôi Sao Bộ lạc in your local language.

 • High FPS

  Experience immersive gaming at every step in Ngôi Sao Bộ lạc with BlueStacks. Customize in-game FPS for an incredibly seamless gaming performance.

Play Ngôi Sao Bộ lạc on PC. It’s easy to get started.

 • Download and install BlueStacks on your PC

 • Complete Google sign-in to access the Play Store, or do it later

 • Look for Ngôi Sao Bộ lạc in the search bar at the top right corner

 • Click to install Ngôi Sao Bộ lạc from the search results

 • Complete Google sign-in (if you skipped step 2) to install Ngôi Sao Bộ lạc

 • Click the Ngôi Sao Bộ lạc icon on the home screen to start playing

Watch Video

Tính năng đặc sắc:
– Gameplay rất rất đơn giản, người chơi nhanh chóng hòa nhập sau 1 2 ván
– Kỹ năng được đề cao trong trò chơi
– Chơi cùng bạn bè cùng nhau xây dựng chiến thuật tác chiến riêng
– Nhiều kỹ năng bổ trợ cho người chơi khi nhân vật lên cấp ( tăng tiến )