WhatsApp
WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp Inc.

Play on PC with BlueStacks – the Android Gaming Platform, trusted by 400M+ gamers.

Already using BlueStacks? Open Now

Gửi tin nhắn cực nhanh nhờ sử dụng bàn phím PC!

WhatsApp là một trong những ứng dụng nhắn tin tốt nhất hiện tại. WhatsApp cho phép bạn trò chuyện với gia đình, bạn bè, nhóm bạn, gửi ảnh, và nhiều hơn nữa HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ cho năm đầu sử dụng! Giờ bạn còn có thể dùng WhatsApp ngay trên chính PC của bạn!

Play WhatsApp on PC. It’s easy to get started.

  • Download and install BlueStacks on your PC

  • Complete Google sign-in to access the Play Store, or do it later

  • Look for WhatsApp in the search bar at the top right corner

  • Click to install WhatsApp from the search results

  • Complete Google sign-in (if you skipped step 2) to install WhatsApp

  • Click the WhatsApp icon on the home screen to start playing

Watch Video

Nếu bạn đã quen thuộc với việc cài ứng dụng từ CH Google Play, bạn sẽ chỉ mất vài giây để cài ứng dụng lên BlueStacks. Tải ngay và bạn có thể lập tức nhắn tin cho gia đình, bạn bè nhờ WhatsApp ngay trên chính PC của bạn!