ฟีเจอร์และรายละเอียด

Ready to woo the fashion world with your unique sense of style? From the makers of ‘Fashion Diva’ and ‘Star Fashion Designer’ comes an all new style savvy game – International Fashion Stylist: Model Design Studio

Fresh out of fashion school with dreams in your eyes, the fashion world is already looking out for you! Celebrities, supermodels, business tycoons and more want to be your models - The elite want you as their Stylist for movie launches, annual galas, global conferences and more glamorous events. The stage is yours!

============================

*What’s new!*

-- This update includes the CLOUD SAVE feature!
- 584 NEW PIECES ADDED! Including 84 swanky tops, 85 gorgeous dresses, 74 bottoms, 69 pairs of shoes, 72 pieces of jewelry, 73 bags, AND 97 cool accessories! PLUS 12 new props and 18 trending swimsuits to style to your heart's delight!
- Ni-hao! Konichiwa! We are now LIVE in Chinese and Japanese too!

============================

*Gameplay*

👠It’s time to fill up your studio wardrobe with gorgeous outfits and accessories, such as bags and jewelry, and put together different looks to become the fashion icon of the century.

👜Put up your own show! Choose from the new range of ravishing evening gowns, stunning party dresses, fabulous shoes, classy bags, attractive accessories and complete the look with our all new fancy hairstyles!

Do you covet styling? Start your own fashion show trends! Enter the Style Events mode and create must-have bold and glamorous looks to become a top rated stylist!

Be the stylist EVERYONE is talking about. The world is your stage, so take on the fashion world with your styling ideas! If you covet fashion then this is the game for you! Download International Fashion Stylist: Model Design Studio NOW for free!

International Fashion Stylist Features:
- Compete 1-ON-1 with other players!
- Available in 12 languages
- 2 style savvy modes: Style Diary and Style Events!
- Get creative with a diverse wardrobe of gorgeous clothes, shoes and accessories!
- Dress up your models with a range of hairstyles & jewelry!
- Dress up celebrities, models and royalties!
- This game fits everyone! from young kids to adults!


International Fashion Stylist: Model Design Studio requires the following permissions:
* READ_EXTERNAL_STORAGE / WRITE_EXTERNAL_STORAGE: These permissions are required to save screenshots of the outfits you create.
*ACCESS_COARSE_LOCATION : This permission is required by ad networks.

Please note that we use Advertising ID for serving better ads and improving the product through Analytics

About Games2win:
Games2Win is a fun company that believes in creating amazing and enjoyable games for all ages. We have over 800+ proprietary games that are available both online and on mobile.
Some of our smash hit games are Parking Frenzy, Driving Academy - Car School Driver Simulator 2019, Fashion Diva, Power Cricket T20 (featured on the Google Play Store) and Car Driving & Parking School.
Currently, our company boasts of more than 200+ million app downloads and 13+ million gamers a month. And this is just the beginning!

VISIT US: http://games2win.com

LIKE US: http://facebook.com/Games2win

FOLLOW US: http://twitter.com/Games2win

Contact us at androidapps@games2win.com for any problems you may have with International Fashion Stylist: Model Design Studio.

Privacy Policy: http://www.games2win.com/corporate/privacy-policy.asp

เล่น International Fashion Stylist: Model Design Studio ใน BlueStacks

BlueStacks 4 คือโปรแกรมจำลองระบบแอนดรอยใหม่ล่าสุดและเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับเกมที่ไดรับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นเกมโดยเฉพา

ดาวน์โหลด International Fashion Stylist: Model Design Studio