• Script คือคำสั่งในเกม

  BlueStacks Script เป็นเครื่องมือสุดทรงพลัง เพื่อรันคำสั่งทำงานแบบอัตโนมัติในการทำสิ่งต่างๆในเกมแอนดรอยด์เกมโปรดของคุณ ชุดการกระทำที่ต้องการการทำซ้ำๆ คุณสามารถฝังรวมไว้ใน Script และควบคุมด้วย ปุ่มเดียว
 • อะไรที่ต้องทำซ้ำ เอาใส่ใน Script

  เข้าหรือออก shooting mode ใน PUBG. เก็บทรัพยากรใน RAID: Shadow Legends. ทำคเวสประจำวันหรือฟาร์มเลเวลในดันเจี้ยนของ King’s Raid. ทำได้ง่ายๆด้วย BlueStacks Script ไม่ต้องทนทำอะไรซ้ำอีกต่อไป (บันทึกได้ทั้งการกดปุ่ม, คลิกเมาส์หรืออื่นๆ)

วิธีสร้างและรัน Script

Steps
 • เปิดเกมที่คุณต้องการสร้าง Script

 • คลิกที่ไอคอนรูปคีย์บอร์ด (กด CTRL+Shift+A) เพื่อเปิด Advanced Game Controls

 • คลิกซ้ายหรือลาก 'Script' มาวางในหน้าจอ

 • คลิกที่ '' ใต้ปุ่ม Script, เคอร์เซอร์จะแสดงบนหน้าจอ เมื่อคลิกซ้ายหน้าต่างแก้ไข Script จะปรากฏ

 • เริ่มใส่คำสั่งลงใน Script

 • คลิดที่ 'Done' และเลือก 'Save Change'

ดู Script เพื่อเข้าใช้งานหรือออกจาก SHooting Mode ใน PUBG

Script

Command

 • Tap 07.0390.08

  ‘Tap’ ในที่นี้หมายถึงเมื่อกดปุ่ม ‘tab’ จะเพื่อเปิดกระเป๋า

 • exitShoot

  ‘exitShoot’ ในที่นี้หมายถึงเมื่อกดปุ่ม ‘tab’จะออกจาก Shooting Mode ในเกม

Commands ที่ใช้งานได้กับ Scripts ใน BlueStacks

Keyword

Syntax

Description

 • tap

  tap x1 y1 x2 y2 …xn yn delay

  กำหนดตำแหน่งสัมผัสหน้าจอ ตำแหน่งเดียวหรือหลายตำแหน่งก็ได้ ตำแหน่งการสัมผัสจะสามารถกำหนดระยะหน่วงเวลาได้ หากไม่ได้กำหนดระยะหน่วงมาตรฐานอยู่ที่ 50msec กำหนดได้สูงสุด 16 ตำแหน่ง โปรดทราบว่าตำแหน่งสัมผัสจากการควบคุมอื่นๆที่ใช้พร้อมกันอาจมีผลกระทบได้ตามระบบแอนดรอยด์กำหนด

 • swipe

  swipe x1 y1 x2 y2… xn yn delay

  e.g.

  # swipe 4,5 to 40,45

  # take 100msecs

  swipe 4 5 40 45 100

  คำสั่งทำการเลื่อนหน้าจอ สามารถกำหนดได้หลายตำแหน่ง ตามตำแหน่งที่ต้องการให้เลื่อนหน้าจอไปถึง ระยะหน่วงเวลาเป็น Milliseconds ระยะเวลาในคำสั่งนี้คือระยะที่การเลื่อนหน้าจอจะสิ้นสุด

 • loop / loopEnd

  loop n

  .

  .

  loopEnd

  คำสั่งทำซ้ำวนลูป จนหว่าจะถึงจุดสิ้นสุด ซึ่งกำหนดด้วยค่า n เป็นจำนวนครั้ง หากไม่กำหนดระบบจะทำซ้ำไปเรื่อยๆไม่หยุด หรือหยุดเมื่อ Macro ถูกปิดใช้งาน

 • onRelease

  onRelease

  คำสั่งนี้ช่วยให้ใช้งาน Script ง่ายขึ้น ในการตั้งค่าที่มีชุดคำสั่งหลายๆชุด เมื่อกดปุ่มที่กำหนดคำสั่งนี้ค้างไว้ จะเริ่มรันชุดคำสั่งจากคำสั่งแรกถึงท้ายสุด ก่อนหน้าคำสั่ง OnRelease เมื่อปล่อยปุ่ม OnRelease ระบบจะรันคำสั่งถัดไป

 • enterShoot

  enterShoot

  เข้าสู่ Shooting Mode ในเกม FPS หากการควบคุมแบบ Pan Control ไม่มีในชุดคำสั่ง คำสั่งนี้จะใช้ไม่ได้ ถ้า Shooting Mode เปิดอยู่แล้วจะไม่มีผล

 • exitShoot

  exitShoot

  ออกจาก Shooting Mode ในเกม FPS หากการควบคุมแบบ Pan Control ไม่มีในชุดคำสั่ง คำสั่งนี้จะใช้ไม่ได้ ถ้า Shooting Mode ปิดอยู่แล้วจะไม่มีผล

 • toggleShoot

  toggleShoot

  Toggle shooting mode หากการควบคุมแบบ Pan Control ไม่มีในชุดคำสั่ง คำสั่งนี้จะใช้ไม่ได้

 • #

  # this is a comment

  ใส่คอมเมนท์หลัง # จะไม่ถือเป็นคำสั่งและระบบจะละเว้นการกระทำต่างๆ คอมเมนท์สามารถใส่ได้ตามที่คุณต้องการ อาจจะเป็นคำอธิบายหรือข้อความใดๆก็ได้

 • keyDown

  keyDown key

  e.g.

  keyDown TAB

  ปุ่มจะถูกกดและจะปล่อยเมื่อคำสั่ง Keyup ถูกกำหนดใน Keymapping เดียวกัน

 • keyDown2

  keyDown2 key

  e.g.

  keyDown2 TAB

  ปุ่มจะถูกกดและจะปล่อยเมื่อคำสั่ง Keyup ถูกกำหนดใน Keymapping เดียวกัน

 • keyUp

  keyUp key

  e.g.

  keyUp TAB

  คำสั่งปล่อยปุ่ม โดยต้องตั้งคำสั่ง Mapping ไว้

 • keyUp2

  keyup2 key

  e.g.

  keyUp2 TAB

  คำสั่งปล่อยปุ่ม โดยต้องตั้งคำสั่ง Mapping ไว้

 • mouseDown

  mouseDown x y

  e.g.

  mouseDown 44.0 55.5

  คำสั่งคลิกเมาส์ซ้ายที่ตำแหน่งที่กำหนดตามแกน x, y ตำแหน่งจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนหน้าจอ ดังนั้น Script อาจวส่งผลหลายแบบตามหน้าจอที่ต่างกัน

 • mouseUp

  mouseUp

  คำสั่งปล่อยปุ่มเมาส์ จะไม่มีการกระทำเิ่มเติม

 • mouseMove

  mouseMove x y

  e.g.

  mouseMove 4.56 5.67

  เมาส์เคลื่อนไปยังตำแหน่ง x, y

 • touch

  touch x1 y1 x2 y2 x3 y3

  e.g.

  # 3 fingers

  touch 4 5 6 7 8 9

  # 3rd finger lifted

  touch 4 5 6 7

  # fingers 1 and 2 move

  touch 5 6 7 8

  # fingers 1 and 2 lifted

  touch

  คำสั่งแตะหน้าจอ ในตำแหน่งที่กำหนด สามารถกำหนดคำสั่งได้หลายตำแหน่ง สูงสุด 16 ตำแหน่ง โปรดทราบว่าตำแหน่งสัมผัสจากการควบคุมอื่นๆที่ใช้พร้อมกันอาจมีผลกระทบได้ตามระบบแอนดรอยด์กำหนด

 • text

  text 'text'

  text backspace 2

  e.g.

  text “hello world”

  ส่ง Text เข้าในระบบ สามารถส่งได้ในภาษาต่างๆในรูปแบบ utf8

 • mouseWheel

  mouseWheel x y d

  mouseWheel 44.0 55.5 1

  mouseWheel 44.0 55.5 -1

  คำสั่งหมุนลูกกลิ้งเมาส์ เพื่อซูมเข้าออกตามที่กำหนดใน Keymapping

 • wait

  wait msecs

  e.g.

  wait 24

  คำสั่งให้รอตามกำหนดเวลาที่กำหนด ก่อนจะเริ่มคำสั่งถัดไป

Script ใช้งานได้กับ

Click to Install