ฟีเจอร์และรายละเอียด

Solitaire by Beetles is a 💯 free, addicting, challenging Classic Card Games for all cards game true lovers. Like spider solitaire, free solitaire, klondike solitaire, pyramid solitaire, THIS Solitaire Card Game is absolutely more fun! Brand new Classic Solitaire experience with the original solitaire games!

SOLITAIRE BY BEETLES FEATURES:

Original Classic Solitaire:
♥️ Play Klondike solitaire draw 1 & draw 3 modes
♥️ Choose scoring mode: Standard or Vegas solitaire scoring

Daily Challenge:
♠️ Challenge yourself with the hard mode
♠️ Receive special mark everyday
♠️ Build your own Trophies Display Rack

User Friendly Experience:
♦️ Enjoy clean and comfortable visual design
♦️ Customize the table and card style
♦️ Play Offline: Play random deals everywhere
♦️ Supports left-handed play

Stats Tracker:
♣️ Record every achievement you made
♣️ Stay Sharp and see every improvement

“Start one game and I can never stop!”

เล่น Solitaire - Free Classic Solitaire Card Games ใน BlueStacks

BlueStacks 4 คือโปรแกรมจำลองระบบแอนดรอยใหม่ล่าสุดและเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับเกมที่ไดรับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นเกมโดยเฉพา

ดาวน์โหลด Solitaire - Free Classic Solitaire Card Games