ฟีเจอร์และรายละเอียด

Prepare your troops to fight in the most fierce war at the crossroad.

HOW TO PLAY:
Tap at the right time to let troops start fighting and avoid being crashed by cars.
Buy new troops to win the war, merge them to get stronger.
Be quick as the barrier will be down when time is up.
Be skillful to complete all increasingly difficult levels.

FEATURES:
One finger control.
Multiple unique levels.

STUNNING GRAPHICS:
• Mesmerizing visuals suitable for everyone

NEED HELP? HAVE ANY QUESTIONS?
• Support email: support@iecglobal.com.au

เล่น Cross Fight ใน BlueStacks

BlueStacks 4 คือโปรแกรมจำลองระบบแอนดรอยใหม่ล่าสุดและเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับเกมที่ไดรับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นเกมโดยเฉพา

ดาวน์โหลด Cross Fight