ฟีเจอร์และรายละเอียด

Are you better at making burgers or managing a factory? You can have both in the newest idle tycoon game Idle Burger Factory ! Build your factory, and start to make some idle cash! Improve your fast food business with new menus, delicious ingredients, better equipment and serving efficiency.

Your job is to manage the logistics and upgrade equipment to make the whole burger making process more efficient. And serve the best burgers to your customers as fast as possible.

Thing for you to manage and improve in the Burger Factory
-Food Menu: Add more ingredients and unlock new burger styles in your serving menu
-Factory Equipment: Upgrade your equipment like Burger Making Machines, Elevators to speed things up
-Staffing: Manage chefs, logistic staff and cashiers to increase the sale, Hire managers to run the shop when you reach certain level
-Customer Service: Get more orders and increase your capacities to host more customers in your shop
-Investment: Make business decisions to invest money to expand your business as fast as possible !
Features for Android Players :
- Casual, and easy gameplay.
- Various challenges to complete.
- Make important managing decision to grow your business
-Design for Android devices

If you like idle tycoon games and enjoy running a business on your idle time, this is the game for you! Try and see how you can transform your small burger business into an fastfood empire!

เล่น Idle Burger Factory - Tycoon Empire Game ใน BlueStacks

BlueStacks 4 คือโปรแกรมจำลองระบบแอนดรอยใหม่ล่าสุดและเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับเกมที่ไดรับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นเกมโดยเฉพา

ดาวน์โหลด Idle Burger Factory - Tycoon Empire Game