모두의마블

모두의마블

กระดาน | Netmarble

เล่นบน PC ผ่าน BlueStacks - Android Gaming Platform ที่ได้รับความไว้วางใจจากเกมเมอร์ 500 ล้านคนทั่วโลก

Game Features

이거 완전 액션게임! 신규모드 [슈퍼 난투전] 등장!
[모마X요기요] 접속만해도 요기요 할인 혜택이 쏟아진다!

더 궁금하다면? 유튜브에서 '모마TV'를 검색해보세요.
매주 쏟아지는 쿠폰! 플레이를 더 즐겁게 해드립니다~
https://www.youtube.com/playmoma


▶[모마X요기요] 접속만해도 요기요 할인 혜택이 쏟아진다!◀
오늘 식사는 [모마X요기요] 콜라보가 책임진다!
접속만해도 요기요 할인 혜택이 와르르 쏟아져요!
게임도 즐기고 배달도 시키고! 접속 안하면 후회해요~!
(콜라보 기간 : 2022/9/7 ~ 2022/9/20)


9주년 소식 하나! 신규 액션모드 슈퍼 난투전 등장!

▶액션게임으로 돌아온 모두의마블! [슈퍼 난투전]◀
모두의마블이 짜릿함 넘치는 액션게임으로 변신!
현란한 컨트롤로 상대를 공격하고, 더 많은 건물을 건설해요!
스피드 업? 거대화 물약? 다양한 아이템을 활용하는 재미 보장!

▶캐릭터마다 다른 능력치와 스킬! 내게 맞는 캐릭터를 찾아봐요!◀
디온으로 스피드를 살려볼까? 슬기로 건설 위주 플레이?
내게 꼭 맞는 캐릭터를 찾아 우리편을 승리로 이끌어봐요!
다양한 캐릭터를 사용해 매 판 다른 재미를 느껴보세요!

▶친구와 함께 하늘섬에서 펼치는 3대3 액션대전!◀
혼자 해도 재밌고 함께하면 더 재밌는 슈퍼 난투전!
친구들과 소통하며 전략적으로 하늘섬을 점령하세요!
이번 판 승리의 주역은 누구일까? 결과 창에서 함께 확인해요!


9주년 소식 둘! 더 재밌고 새로워진 보드 게임!

▶강력 캐릭터 와 <10,000 다이아>가 무료!◀
업데이트 기념! 매일 접속만 해도 10,000다이아가 쏟아진다!
강력한 공격력을 가진 '진화 불멸 루시아'까지 무료 획득 기회!
미션을 하면? 진화 불멸 루시아의 전용 행템과 코스튬까지 받을 수 있어요!

▶모든것을 쓸어버리는 양방향 스팀젯! 스팀월드맵 출시!◀
수상도시맵에 양방향 스팀젯을 더했다! 강력해진 전략적 재미!
스팀젯으로 블록효과, 설치물, 디버프 모두 날려버리자!
피할 수 없는 스팀젯과 행템을 조합해 나만의 승리법을 찾아봐요!그 뿐만 아니에요!
랭킹전, 별사탕 리치볼, 골드쟁탈전 등
모마랜드에 방문해 푸짐한 콘텐츠를 즐겨보세요.
게임은 역시 모두의마블

[접근권한 안내]

▶ 필수적 접근권한
- 저장공간
: SD 카드 내 설치 및 업데이트 시 사용합니다.

▶ 선택적 접근권한
- 카메라
: 고객센터 또는 1:1 문의 시 사진 첨부에 사용합니다.
- 사진
: 고객센터 또는 1:1 문의 시 사진 첨부에 사용합니다.

▶ 접근권한 철회방법
- 설정 > 모두의마블 > 접근권한 해지

※ 유료 아이템 구매 시 별도의 요금이 부과됩니다.
- 공급자: 넷마블㈜ 대표집행임원 권영식, 도기욱
- 이용조건 및 기간: 게임 내 별도 고지된 내용에 따름
(사용기간이 표시되지 않은 경우, 서비스의 종료일까지를 사용기간으로 간주)
- 결제금액 및 방법: 상품 별 별도 고지된 결제금액 및 결제방법에 따름
(외화 결제 시 환율 및 수수료 등으로 인해 실제 청구금액과 다를 수 있음)
- 상품지급방식: 게임 내 구매한 아이디(캐릭터)로 즉시 지급
- 최소사양 : CPU 쿼드코어 1.4GHz, Ram 1GB
- 사업자정보 확인 / 문의하기 : https://help.netmarble.com/game/momak?gameCode=momak&menu=consult
- 주소: 서울특별시 구로구 디지털로 26길 38
- 사업자 번호: 105-87-64746
- 통신판매업 번호: 제 2014-서울구로-1028 호
- 개인정보 처리방침 : http://help.netmarble.com/policy/privacy_policy.asp?locale=ko
- 서비스 운영 정책 : http://helpcs.netmarble.net/m/policy.asp?gameCode=momak


----
개발자 연락처 :
Netmarble
고객센터 연락처: 02-1588-3995
고객센터 이메일: netmarbles@igsinc.co.kr
서울시 구로구 디지털로 26길 38 지타워
사업자 번호 : 105-87-64746
통신판매업 번호 : 제2014-서울구로-1028호
----
개발자 연락처 :
Netmarble
고객센터 연락처: 02-1588-3995
서울특별시 구로구 디지털로26길 38, G-Tower 넷마블
사업자 번호 : 105-87-64746
통신판매업 번호 : 제2014-서울구로-1028호

เลิกอ่าน อ่านต่อ

เล่น 모두의마블 บน PC ได้ง่ายกว่า

  • ดาวน์โหลดและติดตั้ง BlueStacks บน PC ของคุณ

  • ลงชื่อเข้าใช้แอคเคาท์ Google เพื่อเข้าสู่ Play Store หรือทำในภายหลัง

  • ค้นหา 모두의마블 ในช่องค้นหาด้านขวาบนของโปรแกรม

  • คลิกเพื่อติดตั้ง 모두의마블 จากผลการค้นหา

  • ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Account (หากยังไม่ได้ทำในขั้นที่ 2) เพื่อติดตั้ง 모두의마블

  • คลิกที่ไอคอน 모두의마블 ในหน้าจอเพื่อเริ่มเล่น

ดูวิดีโอ

เกมที่คล้ายกัน

คลิกเพื่อติดตั้ง