ฟีเจอร์และรายละเอียด

《Guns of Survivor》 is an action shooting mobile game with double joystick and endless freedom. You will play the role of a survivor of the last days, fighting your way out of zombies and traps. During the battle, you may collect thousands of components such as barrels, gunstocks, gunbodies, etc., and customize your exclusive firearms through free combination.
AIM and SHOOT! Survival in a virus ravaged world!

How to play?
1. Explore the map, avoid the traps, kill the monsters, and claim the rewards
2. Find and kill the BOSS, and get chest rewards
3. Collect firearms and components, create your own weapons

Features:
1. Simple Control - Third person perspective
2. 12 uniquely designed bosses waiting to be challenged
3. 1000+ weapon upgrades, create your exclusive weapons
4. 50 kinds of traps and pits, over 100 monsters of differernt characteristics
5. 3 talent trees, customize how and where you grow


Tips:
1. Pay attention to the barresl on the streets, and you may get more rewards for breaking them
2. Watch out for the mines under your feet
3. Mystery businessman sells rare goods
4. Choose weapons of differnt ranges to deal with different enemies

เล่น Guns of Survivor ใน BlueStacks

BlueStacks 4 คือโปรแกรมจำลองระบบแอนดรอยใหม่ล่าสุดและเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับเกมที่ไดรับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นเกมโดยเฉพา

ดาวน์โหลด Guns of Survivor