ฟีเจอร์และรายละเอียด

Fling hard or go home.

There’s no other way to conquer the five islands in this ultimate PVP battle arena. Fight against Fling Fighters from all over the world or challenge your friends. Once you conquer all islands, you must defend them to win the season and climb the leaderboards.
Fling Fighters is a fling combat game where you time each attack for maximum effect. You jump and you evade enemy throws. You wait for the right moment to throw your weapon.
While you’re at it, you must keep attention of your surrounding to avoid getting trapped in steel cages, electrocuted with hi-voltage traps or falling off of a train. At the same time, you should force your opponent to these exact traps to get an advantage over them.
Choose your favorite fighter from 40 available play cards and upgrade them to keep up with your opponents. There’s Greenie. There’s Bowmaster. Apeboy. Big Basketball Fella and plenty more to choose from! They all have their special combos.
Each island is defended by a boss. The bosses guard treassure chests with valuable loot. You’re there to fight for it, become the champion and enjoy the spoils!

Game Features

- 5 islands to conquer and hold against players from all over the world
- 40 freaky characters to play with and against
- Card upgrading with powerful combos to unlock and use
- Boss fights on every island
- 10 maps for strategic fight moves
- 9 traps and mechanics to avoid or use to your advantage
- Online multiplayer
- Free local multiplayer
- 2-day challenges
- Leaderboards and ranking system

Are you ready to fling hard?

เล่น Fling Fighters ใน BlueStacks

BlueStacks 4 คือโปรแกรมจำลองระบบแอนดรอยใหม่ล่าสุดและเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับเกมที่ไดรับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นเกมโดยเฉพา

ดาวน์โหลด Fling Fighters