ฟีเจอร์และรายละเอียด

The battle war was started 🔥🔥🔥 and the enemies are an army of strange stickman and they want to destroy your country. You will transform into a brave warrior, stand up to fight and defend against the invasion of enemies.

🌟🌟🌟 FEATURES
-A battle war of true spear throwing warriors
-More than 200+ challenging levels and 5+ different stages
-Discover all unique weapons with special skills
-Upgrade your weapons to boost your throwing spear power
-It’s totally spear battle games for free
-Addictive gameplay with simple controls
-Great graphic effects and background music

️🏆️🏆️🏆 HOW TO PLAY
-Swipe your finger to adjust your angle and control your spear
-When everything is ready, throw your spear and kill the enemy quickly. Can you make a headshot? A nice headshot can completely destroy a stickman enemy or even two. Try it!
-Use coins and gems to collect all unique weapons. In the spear fighting games, each weapon has a special skill so using it in a reasonable way to fight best
-Don’t forget to upgrade your weapons to maximize your throwing spear power

Like shooting bow & throwing spear games, the stickman top fighting games help you show your best skills. Choose the best spear weapon, start a classic battle war and become top spear throwing warrior.

Download now! 👉👉👉 Are you ready for a new spear throwing battle?

เล่น God Stickman: Battle of Warriors - Fighting games ใน BlueStacks

BlueStacks 4 คือโปรแกรมจำลองระบบแอนดรอยใหม่ล่าสุดและเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับเกมที่ไดรับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นเกมโดยเฉพา

ดาวน์โหลด God Stickman: Battle of Warriors - Fighting games