ฟีเจอร์และรายละเอียด

In Rocket Sky! you tap and hold the screen to launch your rocket as far into the sky as you can. Make sure not to overheat though, otherwise it’s game over!

Upgrade your rocket to reach new heights, break records and explore new planets. Past the sky, space is waiting for you!

Rocket Sky! features:
Simple and addictive gameplay
Numerous upgrades to keep you exploring
Variety of planets and rockets to unlock
Colourful 2D design

เล่น Rocket Sky! ใน BlueStacks

BlueStacks 4 คือโปรแกรมจำลองระบบแอนดรอยใหม่ล่าสุดและเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับเกมที่ไดรับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นเกมโดยเฉพา

ดาวน์โหลด Rocket Sky!