ฟีเจอร์และรายละเอียด

요괴와 함께하는 신화 MMORPG
봉인의 서


♣ 무녀와 함께 떠나는 신화 속 스토리
- 무녀와 함께 신화 속 스토리를 즐겨라
- 다양한 무녀들을 수집하는 즐거움과 무혼을 통한 성장
- 무녀의 강력한 스킬을 통한 전략 배치는 필수

♣ 마음껏 골라서 쓸 수 있는 어혼카드
- 다양한 속성을 가진 31종의 어혼카드
- 자신만의 덱을 꾸며보세요
- 다양한 컨텐츠를 통해서 자신의 덱을 뽐내라

♣ 신에게 받아온 힘으로 강해지세요
- 신에게서 받아온 다양한 진급 컨텐츠
- 신에게 대항하는 요괴들을 물리치세요
- 식신을 통해서 신의 의지를 받아 보세요!

♣ 신화속 세상에서 정상에 자리에 올라보세요
- 다양한 등급의 장비를 통한 성장 욕구!
- 장비 강화만이 아닌 진급 및 세련을 통한 장비의 강화
- 경쟁 PVP 컨텐츠를 통해서 정상의 자리에 올라보세요

♣ 나만의 캐릭터를 위한 커스터마이징
- 머리부터 발끝까지 자신이 원하는대로~
- 귀여운 머리띠부터 아기자기한 가방까지!
- 차원이 다른 커스터마이징을 통해서 자신의 캐릭터를 꾸며보세요

요괴와 함께하는 신화 MMORPG 봉인의 서! 지금 바로 즐겨보세요~

커뮤니티
- 봉인의 서 공식 카페 – http://cafe.naver.com/eyouamaterasu

--------------------------------------------------------------

▣ 스마트폰 앱 접근권한 안내 ▣
원활한 게임환경을 제공하기 위해 아래 단말기 권한의 접근을 허용해 주시기 바랍니다.

[필수적 접근권한]
파일 저장 : 게임 설치 파일, 업데이트 파일 저장을 위한 권한

[선택적 접근권한]
전화 : 휴대폰번호로 계정 연동을 진행하기 위한 권한
카메라/미디어 : 게임 내 프로필 이미지 변경을 진행하기 위한 권한
마이크 사용 허용 : 게임 내 음성 채팅을 기능 사용을 위한 권한

[접근권한 철회 방법]
▶ 안드로이드 6.0 이상: 설정 > 앱 > 권한 항목 선택 > 권한 목록 > 접근권한 동의 또는 철회 선택
▶ 안드로이드 6.0 미만: 운영체제를 업그레이드하여 접근권한을 철회하거나, 앱을 삭제
※ 앱이 개별 동의 기능을 제공하지 않을 수 있으며 위의 방법으로 접근 권한을 철회할 수 있습니다.
----
개발자 연락처 :
서울 금천구 가산디지털1로 181, 2005
Eyougame Inc.

เล่น 봉인의서 ใน BlueStacks

BlueStacks 4 คือโปรแกรมจำลองระบบแอนดรอยใหม่ล่าสุดและเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับเกมที่ไดรับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นเกมโดยเฉพา

ดาวน์โหลด 봉인의서