ฟีเจอร์และรายละเอียด

【Destiny’s Edge】is a brand new dark-themed mmorpg whose artistic map and dazzling skill effects will make you shocking. It provides unlimited exploration, abundant gameplays and high loot rates, so you can easily level up without paying. Also, you don’t need to make a tough choice about classes,because of its multiple class system.

Glorious outfits, fancy wings, powerful weapon and summoned beast will accompany you to adventure in this dark world. You won’t have to fight alone anymore as long as you join the guild where so many people will fight alongside you to conquer the world!

Key features
Diverse Classes: You can deploy tough warrior,mage with high DMG and Taoist the healer at the same time.
Joint Attack: Activate the joint attack by accumulating your Energy to deal multiple damage that can destroy all your enemies.
Fancy Outfits:Various gorgeous outfits and fancy wings, the symbol of your status and power,will display your elegance.
Numerous Bosses: So many bosses with ultimate gears are waiting for you to challenge.
Guild system: Join a guild of fellow players or start your own and invite friends around the world. Defend your honor with your allies and experience the unforgettable battles to win the final glory.

Massive PK Dungeon: Real-time battle with fascinating visual effects, and challenge players from all over the world and become lord of the world.

★Facebook:https://www.facebook.com/pg/117788699626435

เล่น Destiny's Edge ใน BlueStacks

BlueStacks 4 คือโปรแกรมจำลองระบบแอนดรอยใหม่ล่าสุดและเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับเกมที่ไดรับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นเกมโดยเฉพา

ดาวน์โหลด Destiny's Edge