ฟีเจอร์และรายละเอียด

ACCEPT THE CHALLENGE
Are you FPS Fans? Cover Strike(CS) is a 3d fps offline team shooting game designed for FPS fans.Join the battle and destory all enemies with your team now.It's totally free to play !

New maps,new weapons,new game modes are waiting for you in this incredible action game,where terrorists and your team going to engage the battle not for life,but to death.

KEY FEATURES
√ More than 20 skinned modern guns like Desert eagle,AK47,M4A1,AWP,GATLIN and so on.
√ Realistic 3D graphics and cool animations
√ Many maps with different tactics
√ Easy play and smooth control
√ Completely offline that you can play everywhere and any time
√ Perfect optimization even for weak devices!

SUPPORT
You can download and play this game by free.Please be informed that it also allows you to purchase virtual items within app and may contain third-party advertisements that may redirect you to a third-party website.

If you have any problem please feel free to contact us via:

Email:topactionsgame@gmail.com

Enjoy yourself!

Battle not for life ,but to death!

เล่น Cover Strike - 3D Team Shooter ใน BlueStacks

BlueStacks 4 คือโปรแกรมจำลองระบบแอนดรอยใหม่ล่าสุดและเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับเกมที่ไดรับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นเกมโดยเฉพา

ดาวน์โหลด Cover Strike - 3D Team Shooter