ฟีเจอร์และรายละเอียด

■ 게임 특징

◈최고의 IP ! 원작의 매력이 그대로!
한비광과 담화린은 물론, 정파와 사파,세외와 신지에
이르기까지 모든 캐릭터들이 원작 그대로의 모습으로 재현!
뒤로 보이는 배경들도 열혈강호의 세계 바로 그곳!

◈보는 즐거움을 더하자
다양한 SD캐릭들의 귀여운 애니메이션과 호쾌한 공격기술!
최대 5명의 동료들과 함께 펼쳐지는 한비광의 화려한 스킬들!
가만히 보고만 있어도 눈이 즐겁다!

◈간편한 조작과 시스템
클릭 몇 번이면 무한히 강해지는 캐릭터!
그리고 끝없이 이어지는 스테이지를 돌파!
적이 너무 강하다면 망설임없이 환골탈태!
새롭게 태어난 한비광은 어디까지 갈 수 있을까요?

◈유물을 얻고 싶다면 요일던전!
매일 새롭게 열리는 던전에 동료들을 보내면
다양한 보상과 함께 유물을 얻을 수 있습니다.
이번에는 어떤 유물이 나올지 두근두근!

◈확정 뽑기를 통해 5성 동료 획득!
객잔에서 입장권을 사용하여 동료를 모을 수 있습니다.
이미 있는 동료를 포섭하면 영혼석을 얻을 수 있어요.
5성 동료가 나왔는데 루비가 부족하다구요?
갱신하지 않으면 동료는 언제까지나 기다리고 있으니까
걱정은 NONONO!
----
개발자 연락처 :
경기도 성남시 수정구 창업로 54, 829호(시흥동)
(02)547-8881
사업자등록번호 287-86-00784

เล่น 열혈강호 RUSH ใน BlueStacks

BlueStacks 4 คือโปรแกรมจำลองระบบแอนดรอยใหม่ล่าสุดและเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับเกมที่ไดรับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นเกมโดยเฉพา

ดาวน์โหลด 열혈강호 RUSH