ฟีเจอร์และรายละเอียด

The virtual world of AVAKIN LIFE: an amazing 3D experience where you can meet people, chat & dress up! Decorate and design your home and visit astonishing, paradise locations!

Simulation and role playing game with countless possibilities!

It’s an exciting and vibrant virtual world! A second life where you can become the person you always wanted to be.
Create your avatar and join millions of other people who already downloaded this fun role playing game!

Dress up your avatar, design and decorate your home. Buy new clothes, discover new, amazing brands and create your own perfect outfit. Be a fashion star and the centre of attention. Go to parties in paradise locations. Show off your dream home. Message new friends. Explore this ever-growing virtual reality 3D world of AVAKIN LIFE now!

CREATE YOUR OWN AVATAR
• Role playing game and simulation where you can choose your perfect character, figure, hair, eye colour and many more!
• Dress up your avatar how you want. Go cute or crazy - pick your favourite style and become the person you always wanted to be in your wildest dreams!
• Virtual reality world and simulation that gives you endless opportunities to express yourself!

MEET PEOPLE AND CHAT
• Chat game where you can socialize with millions of other people!
• Meet people from all around the world
• Chat with other players, make new friends and find your crew!
• Show off your perfect outfits and get advice on the newest trends, best styles, and clothes from your friends.
• Compete with millions of other players or explore all the amazing brands and outfits together!
• Take pictures of your avatar and share them on Facebook or Instagram!

STYLE THE PERFECT YOU
• Express yourself with awesome Avakin clothing brands and accessories
• Browse through hundreds of fabulous items and fill your closet with stylish outfits.
• Dress up (or down), play with your style and amaze others with your sense of fashion.
• Shop for dresses, shoes, skirts, bags, jewellery and millions of other clothing items and accessories.
• Change your hairstyles or even get a tattoo!
• Be a fashion star or model – the choice is yours!

DESIGN YOUR HOME
• Design and build your perfect apartment
• Decorate your home how you want - modern, classic, or Hollywood style – whatever suits your mood or the latest fashion trends.
• Invite friends over, organize unforgettable parties or just spend some quality time with your BFFs.

THE 3D SIMULATION GAME
• 3D virtual reality world where you can become the person you always wanted to be!
• Chat and meet with thousands of people
• Create your perfect second life!
• Choose your look, clothes and accessories.
• Become a fashion star or a model.
• Message friends and be the centre of attention.
• Dress up, discover new awesome brands and shop for stylish outfits.
• Role Playing game with dozens of exciting locations! Go to clubs, the beach and many more places!
• Explore beautifully designed scenes and dive into the amazing world of Avakin Life NOW!

FOLLOW US:
facebook.com/AvakinOfficial/
instagram.com/avakinofficial/
Twitter @LockwoodLKWD

Lockwood Publishing would love to hear your suggestions & feedback on how to improve our game!
Please continue to send questions, suggestions and ideas to http://www.avakin.com/forums/.

Visit us at http://www.avakin.com/

เล่น Avakin Life - 3D Virtual World ใน BlueStacks

BlueStacks 4 คือโปรแกรมจำลองระบบแอนดรอยใหม่ล่าสุดและเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับเกมที่ไดรับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นเกมโดยเฉพา

ดาวน์โหลด Avakin Life - 3D Virtual World