ฟีเจอร์และรายละเอียด

Manga Clash is turn base RPG game with hundreds of Hero of Anime and Manga are ready to fight as a team as you wish.

Story:
Anime world is in dangerous situation.
There is an evil magic that possessed good hero who had been protecting the Anime world now turned into a evil crusher who destroying world of Anime and hurt innocent people.
Goddess Anime is striving to collect Hero unaffected evil magic to work together to eliminate the evil forces.

Manga Clash Game Features

◆ Hundreds Anime & Manga Characters ◆
Hundreds Hero with unique strengths are ready to join in your group

◆ Pet System ◆
Pet dozens of various world Legendary Anime ready to help in the fight

◆ Cross Server Battle ◆
Become the Stronger and beat another Champion from others Server

◆ Formation ◆
Formation System that can be customized based on each Hero ability and position

◆ Combination Skill ◆
Hundreds unique combination skill between Hero that causing a ton of critical damages

Recruit all of your Favorite character in Anime & Manga and rule them as your Hero in a Team!

เล่น Manga Clash - Warrior Arena ใน BlueStacks

BlueStacks 4 คือโปรแกรมจำลองระบบแอนดรอยใหม่ล่าสุดและเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับเกมที่ไดรับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นเกมโดยเฉพา

ดาวน์โหลด Manga Clash - Warrior Arena