ฟีเจอร์และรายละเอียด

A hotsy-totsy aim and shoot game, Bowmasters has lots in store for you:

• 41 INSANE CHARACTERS from all dimensions absolutely for free!
• 41 DIFFERENT WEAPONS for total mayhem, awesome fatalities with rag-doll physics!
• EPIC DUELS WITH YOUR FRIENDS. Grab your mates and show them what you’re worth!
• MULTIPLE GAME MODES. Shoоt birds or fruits down, defeat the enemies in duels and get money for that!
• ENDLESS REWARDS FOR YOUR SKILLS!

Don’t miss out on the fun! Be the first to grab it!

เล่น Bowmasters ใน BlueStacks

BlueStacks 4 คือโปรแกรมจำลองระบบแอนดรอยใหม่ล่าสุดและเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับเกมที่ไดรับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นเกมโดยเฉพา

ดาวน์โหลด Bowmasters