ฟีเจอร์และรายละเอียด

국내 최초. 세계 최초. 참 쉽고 재밌는 장풍 키우기 게임.
우리 모두 다같이 장풍을 키워봅시다. 요술나무 키우기는 덤.

여러분이 알고 있는 손에서 나가는 그 장풍이 맞습니다.
백여종의 다양한 장풍이 준비되어 있습니다.

꿀잼 보장.

※※※ 답변이 꼭 필요한 경우는 메일로 문의 부탁 드립니다. ※※※

※※※ 오류가 나는 경우 화면을 캡쳐해서 메일로 보내주시면 최대한 도와드리겠습니다! ※※※
----
개발자 연락처 :
07079187770

เล่น 장풍 키우기 2.0 ใน BlueStacks

BlueStacks 4 คือโปรแกรมจำลองระบบแอนดรอยใหม่ล่าสุดและเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับเกมที่ไดรับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นเกมโดยเฉพา

ดาวน์โหลด 장풍 키우기 2.0