ฟีเจอร์และรายละเอียด

The airport is under your control. Upgrade your check-in to move passengers through your airport quicker. The more passengers the bigger your airport will become. Fasten your seatbelts, it's take-off time.

เล่น Idle Tap Airport ใน BlueStacks

BlueStacks 4 คือโปรแกรมจำลองระบบแอนดรอยใหม่ล่าสุดและเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับเกมที่ไดรับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นเกมโดยเฉพา

ดาวน์โหลด Idle Tap Airport