Scrabble® GO - New Word Game

Scrabble® GO - New Word Game

คำ | Scopely

เล่นบน PC ผ่าน BlueStacks - Android Gaming Platform ที่ได้รับความไว้วางใจจากเกมเมอร์ 500 ล้านคนทั่วโลก

Page Modified on: 6 พฤษภาคม 2564

Game Features

Welcome to Scrabble GO, the new and updated version of the classic crossword game!

CLASSIC SCRABBLE
Play the classic Scrabble game you know and love! With the official board, tiles, and Scrabble word dictionaries, only Scrabble GO delivers the authentic crossword game experience.

MODERN & UPDATED
Ready to move beyond the board? Because there’s lots of new features for you to explore, including four fast-paced competitive game modes!

PLAY WITH FRIENDS AND FAMILY
Easily find and start games with your Facebook friends and family! Expand your Scrabble friends with the new Favourite feature, which makes staying connected a snap. Got a rivalry brewing? Express yourself in-game with fun and easy-to-use chat emojis and phrases.

COLLECT PLAYABLE TILES
Personalize your Scrabble experience with custom tiles! Unlock chests to discover and collect a variety of visually stunning tiles, then show off your new tiles to other players in-game as you compete! New and limited edition tiles are added often, so be sure to collect them all!

NEW WORD GAMES!
Feeling competitive? Test your skills in one of four exciting new word games:

- Duels - It’s fast-paced, head-to-head Scrabble! You’ll be matched up against players of similar skill and play five turns each. But hurry up, because each turn is on a timer. Victories in Duels unlock prize chests!

- Word Drop - An ever-changing word search game. Your used tiles are replaced, shifting the remaining letters and opening up new possibilities!

- Tumbler - Like anagrams? This new mode challenges you to find as many high-scoring words from a rotating set of letters in a limited amount of time. Score bonuses for word length and unique words!

- Rush - In this solo Scrabble mode, your only ally - or enemy - is yourself. Play off your own words and try to set up high-scoring plays on a smaller 11x11 board. And remember - with a limited amount of time and turns, every move counts!

BOOSTS
Powerful Boosts like Hint, Upgrade, Word Spy, and Vortex help take your gameplay to the next level. Different game modes have different boosts, so make sure to check them all out!

LEAGUES
Climb your way up the League leaderboards by playing in Arena Tournaments! Leagues are updated weekly, and the higher you rank, the more XP and chests you gain, as well as an exclusive League Frame to show off your progress.

PRACTICE MODE
Play Scrabble one-on-one against the computer with Practice Mode! Designed to match your skill level, it’s a great way to test out new strategies and tactics.

TRACK STATS
See how your Scrabble skills are progressing with our in-depth profile page! View your scoring averages, longest words, best plays, and more! Visit another player’s profile to see Head-to-Head stats.

LEVEL UP & UNLOCK MORE!
Earn experience and increase your Player Level by scoring points in Scrabble and Duels, or by ranking high on the Arena leaderboards! Higher levels grant access to more features and unlock new collectible Tiles!

Play Scrabble GO today - your winning word awaits!

Privacy Policy:
http://scopely.com/privacy/

Terms of Service:
http://scopely.com/tos/

Like Scrabble GO on Facebook! https://www.facebook.com/ScrabbleGO/

By installing this game you agree to the terms of the license agreements.

เลิกอ่าน อ่านต่อ

เล่น Scrabble® GO - New Word Game บน PC ได้ง่ายกว่า

  • ดาวน์โหลดและติดตั้ง BlueStacks บน PC ของคุณ

  • ลงชื่อเข้าใช้แอคเคาท์ Google เพื่อเข้าสู่ Play Store หรือทำในภายหลัง

  • ค้นหา Scrabble® GO - New Word Game ในช่องค้นหาด้านขวาบนของโปรแกรม

  • คลิกเพื่อติดตั้ง Scrabble® GO - New Word Game จากผลการค้นหา

  • ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Account (หากยังไม่ได้ทำในขั้นที่ 2) เพื่อติดตั้ง Scrabble® GO - New Word Game

  • คลิกที่ไอคอน Scrabble® GO - New Word Game ในหน้าจอเพื่อเริ่มเล่น

ดูวิดีโอ

เกมที่คล้ายกัน

คลิกเพื่อติดตั้ง