ฟีเจอร์และรายละเอียด

Onboard on an epic RPG adventure of more than 20 hours through video games history filled with a ton of funny classical games references.

From 2D RPG, through 3D vs fight to a shooter, a trading card game and more you’ll get your fill of jumping from a game genre to another, never bored. Evoland 2 is not only one game but many, backboned with a story that will make you travel through time, discovering different art styles and video gaming technology.

Released first on PC with 500.000 copies shipped, we’re proud to share with you this experience carefully adapted for Android devices.

Game of the week by Toucharcade"Evoland 2 is SO much more than the first game."

Bronze Award by Pocket Gamer"As an experience in pleasant nostalgia, there's enough care and attention been lavished on this one to make it worth your while."

9/10 by VentureBeat"It’s a mashup on a grand scale, and a successful one, bringing together many of the elements that make us love all those games individually."


Additional information:
* One time payment to download (Absolutely NO ads and NO in-app payments).
* Support of most bluetooth external controllers
* Optimized for NVIDIA Shield and NVIDIA devices.

If you experience any issue with Evoland 2, please contact our customer support at hello@playdigious.com and give us as much as possible information on your problem.

เล่น Evoland 2 ใน BlueStacks

BlueStacks 4 คือโปรแกรมจำลองระบบแอนดรอยใหม่ล่าสุดและเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับเกมที่ไดรับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นเกมโดยเฉพา

ดาวน์โหลด Evoland 2