ฟีเจอร์และรายละเอียด

Slicing soap, flakes, grass has never been so satisfying and breathtaking . Enjoy the destruction now!

Hold to slice things, but watch out the obstacles!

Main Features
- Simple and pleasing
-Addictive gameplay
- Easy control
- Variable things to slice
- Impressive visual effects

Collect corn, rock, leaves, sell them, and unlock even cooler things!

เล่น OnPipe ใน BlueStacks

BlueStacks 4 คือโปรแกรมจำลองระบบแอนดรอยใหม่ล่าสุดและเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับเกมที่ไดรับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นเกมโดยเฉพา

ดาวน์โหลด OnPipe