ฟีเจอร์และรายละเอียด

The hottest game that you can customize your own virtual guns and shoot is now free to download! You can customize your own pistol, rifle, and shotgun in "Idle Weapons"! In addition, you can bring simulated weapon for simulated shooting!
Do you want to have your own G18C, M416, or S1897? Do you enjoy first-person shooter games? "Idle Weapons" makes you feel like a real shooter. You can constantly upgrade the parts of the gun and assemble a simulated gun for simulated shooting with the enemy!

***** game features *****

[Customize different guns]
Are you not satisfied with only one gun? Ever wanted to have a huge arsenal of rifles, pistols, shotguns, and even machine guns at home? Now you have the perfect chance with Idle Weapons!

[Upgrade your gun parts]
Upgrade and reinforce your gun body, barrel, sleeve, magazine, and scope, break through the barriers of resources, constantly modify and customize your gun to let it reach your dream shape!

[can be assembled anywhere, anytime]
Even in the work, study or sleeping also can see your gun’s progression. Let you completely feel no pressure!

[Master of Virtual War]
Don't you spend much time on the shooting range, and the ammunition prices are rising. You can enjoy the shooting range pleasures from the comfort of your couch with Idle Weapons!
You can go out and fight the enemy, even defeat them with a well-placed headshot.

You may have played many gun-assembly games but Idle Weapons brings many different experiences that you have almost never seen in other games, so if you want to be a shooter or a firearm collector, you must try this game. You will get different types of guns in the game. You can own all of them freely and enjoy all of them for free in the game.

Enjoy and have fun here!

เล่น Idle Weapon ใน BlueStacks

BlueStacks 4 คือโปรแกรมจำลองระบบแอนดรอยใหม่ล่าสุดและเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับเกมที่ไดรับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นเกมโดยเฉพา

ดาวน์โหลด Idle Weapon