ฟีเจอร์และรายละเอียด

Build Battle is a very creative building game, it has the classic gameplay in Blockman GO. With imagination, players turn required theme into a construction work within a prescribed time. And then competes with the works of other players to determine the winner.
Here are the rules for this game:
- There will be 8 players. After the game starts, they will be transferred to their respective rooms.
- A theme will be set by system automatically. The player needs to complete the construction within the prescribed time according to the theme.
- When time is up, players will be transferred to other players' room to grade works.
- The player with the highest score will be the winner of this game.

This game is owned by Blockman GO. Download Blockman GO to play more interesting games.
If you have any reports or suggestions, please feel free to contact us at indiegames@sandboxol.com

เล่น Build Battle ใน BlueStacks

BlueStacks 4 คือโปรแกรมจำลองระบบแอนดรอยใหม่ล่าสุดและเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับเกมที่ไดรับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นเกมโดยเฉพา

ดาวน์โหลด Build Battle