Star Trek™ Fleet Command

Star Trek™ Fleet Command

ยุทธศาสตร์ | Scopely

เล่นบน PC ผ่าน BlueStacks - Android Gaming Platform ที่ได้รับความไว้วางใจจากเกมเมอร์ 500 ล้านคนทั่วโลก

Page Modified on: 10 มกราคม 2565

Game Features

You have the conn! Summon your skills in strategy, combat, diplomacy, and leadership to master the dangerous universe of Star Trek Fleet Command.

Star Trek Fleet Command expands its universe with the launch of a brand new arc, Star Trek: The Next Generation!

Enter a galaxy on the brink of war as Federation, Klingon, and Romulan forces vie for control of the Alpha and Beta quadrants. Discover an ancient secret that could tip the scales of power forever.

As the commander of a starbase on the edge of civilized space, you will recruit iconic officers like James T. Kirk, Spock, and Nero -- and build powerful ships including the Enterprise, the Romulan Warbird, and Klingon Bird of Prey.

Join Millions of players -- forge alliances, defeat your enemies, and build an epic fleet to secure, or dominate, the galaxy.

Explore strange new worlds, seek out new life and new civilizations, boldly go where no one has gone before!
Create or join powerful alliances to dominate star systems and build the most powerful empire in the galaxy.

Be prepared to:
- Experience epic conflict in a vast, dynamic galaxy
- Collect, build, and upgrade iconic ships
- Encounter famous Star Trek™ characters in an epic, galaxy-spanning storyline
- Help locals, fight pirates, or negotiate peace in hundreds of unique missions
- Recruit famous officers with unique, tactical abilities
- Compete in faction wars & Lead your Starfleet to Glory
- Ally yourself with Federation, Klingon, or Romulan forces as they clash among the stars
- War is on the rise - Occupy enemies worlds and prepare for new galaxy order
- Work with and against thousands of other players in real-time
- Build, upgrade, and defend your star base
- Defeat your enemies in epic star wars & battles
- Discover new technologies, ship upgrades, and resources
- Take command of your fleet and conquer the universe

Key Features:
- An open world, strategy MMO Game
- Mobile Free to play
- Stunning graphics
- Iconic Star Trek™ characters, ships and tech
- Fierce battles with players all over the world
- A New, immersive Star Trek™ story in the Kelvin Timeline
Become the leader or member of a mighty Alliance
- Multiple language options

Download Star Trek - Fleet Command today and join Millions all over the world.

Privacy Policy:
http://scopely.com/privacy/

Additional Information, Rights, and Choices Available to California Players:
https://scopely.com/privacy/#additionalinfo-california.

©2022 Scopely, Inc. All rights reserved.
TM & ©2022 CBS Studios Inc. ©2022 Paramount Pictures Corp. STAR TREK™ and related marks and logos are trademarks of CBS Studios Inc. All Rights Reserved.

เลิกอ่าน อ่านต่อ

เล่น Star Trek™ Fleet Command บน PC ได้ง่ายกว่า

  • ดาวน์โหลดและติดตั้ง BlueStacks บน PC ของคุณ

  • ลงชื่อเข้าใช้แอคเคาท์ Google เพื่อเข้าสู่ Play Store หรือทำในภายหลัง

  • ค้นหา Star Trek™ Fleet Command ในช่องค้นหาด้านขวาบนของโปรแกรม

  • คลิกเพื่อติดตั้ง Star Trek™ Fleet Command จากผลการค้นหา

  • ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Account (หากยังไม่ได้ทำในขั้นที่ 2) เพื่อติดตั้ง Star Trek™ Fleet Command

  • คลิกที่ไอคอน Star Trek™ Fleet Command ในหน้าจอเพื่อเริ่มเล่น

ดูวิดีโอ

เกมที่คล้ายกัน

คลิกเพื่อติดตั้ง