ฟีเจอร์และรายละเอียด

Fill the rings to plant trees and save the whole forest. How many trees can you grow?

Hold to fill the ring. Be careful to the obstacles!

Main Features
- Addictive gameplay
- Simple and satisfying
- Fun and relaxing to play
- Easy controls
- Bright effects
- Charming graphics
- Many different locations
- Intense arcade gameplay
- Unlock unique devices

Growing trees has never been so satisfying. Escape into the picturesque landscapes today.

เล่น Twist Hit! ใน BlueStacks

BlueStacks 4 คือโปรแกรมจำลองระบบแอนดรอยใหม่ล่าสุดและเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับเกมที่ไดรับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นเกมโดยเฉพา

ดาวน์โหลด Twist Hit!