ฟีเจอร์และรายละเอียด

Unleash fiery fury from above in Hungry Dragon, a fun and frantic action-arcade rampage where everything and everyone is on the menu! Control ferocious dragons, flying, burning and devouring your way through a medieval realm packed with deliciously unsuspecting prey!

***This game is only compatible with devices running on Android 4.2 or above***

RELEASE THE DRAGONS
• Collect ferocious, fire-breathing Dragons, each unique in their own way
• Unlock crazy Costumes to fly faster, burn bigger, and eat more
• Equip exotic Pets to boost your burning and biting power
Level up by feasting on tasty townsfolk and other delicious prey

FEEDING FRENZY
Explore and destroy villages, forests, caves, mines and more
Smash through obstacles to access new zones and hidden areas
• Feed on more for a higher score – Hungry Dragons are never satisfied!

FEEL THE BURN
• Go on a grilling spree in a huge free-roaming kingdom in epic 3D
• Activate Fire Rush and release an inferno incinerating all in your path!
• Roast a medieval feast of birds, soldiers, trolls, witches, and much more

Follow us on Social Media for the hottest Hungry Dragon news!
Facebook > facebook.com/HungryDragonGame
Twitter > @_HungryDragon
Instagram > instagram.com/hungrydragongame
Website > www.hungrydragongame.com

เล่น Hungry Dragon™ ใน BlueStacks

BlueStacks 4 คือโปรแกรมจำลองระบบแอนดรอยใหม่ล่าสุดและเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับเกมที่ไดรับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นเกมโดยเฉพา

ดาวน์โหลด Hungry Dragon™