ฟีเจอร์และรายละเอียด

Become intergalactic tycoon of deadly bacteria and take over the Universe. From the idle games this one will take you on a unique space journey. Expand and grow big numbers of bacteria with upgrades in idle production. Challenge yourself and discover the best gameplay and idle strategy to destroy as many planets as possible!

Key features:
✔ Click Click Click Clicker game.
✔ Play offline without internet.
✔ Perfect game for a lunch break or while on the bus.
✔ Addictive and simple mechanics with idle bacteria production.
✔ Huge numbers of bacteria.
✔ Nano tech to destroy toughest.
✔ Ever mutating super bacteria.
✔ Discover bacteria boosting minerals.
✔ Tons of upgrades.
✔ Lots of achievements.


Join our very active Bacterial Takeover - Idle Clicker community:
Facebook: https://www.fb.com/bacterialTakeover
Twitter: https://twitter.com/BacteriaTapper
Instagram: https://www.instagram.com/bacterialtakeover
Discord: https://discord.gg/xRYUzYU

เล่น Bacterial Takeover - Idle Clicker ใน BlueStacks

BlueStacks 4 คือโปรแกรมจำลองระบบแอนดรอยใหม่ล่าสุดและเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับเกมที่ไดรับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นเกมโดยเฉพา

ดาวน์โหลด Bacterial Takeover - Idle Clicker