ฟีเจอร์และรายละเอียด

Play as a werewolf or villager in this role-playing game !

The Werewolf is a game of strategy and betrayal, each person is assigned a role at the beginning of the game. Member of the village or member of the werewolf pack, the goal of the villagers is to eliminate every last Werewolf and the goal of the Werewolves is to devour each villager, but be careful not to be unmasked.

Without revealing his role, each villager will have to participate in the debate and win with his own. Otherwise, he will die by hanging or will be devoured by the Werewolves.

The village consists of several roles: Villager, Werewolf, Witch, Seer and 18 others! Each role is important to win the village.

In some parts, a Thief or a Cupid will be able to join the village. The first one can then exchange his card with one of the two cards that are offered to him, and the second one can designate a couple among the villagers.

Werewolves, on the other hand, can devour the villagers during the night, and must survive during the day.

เล่น Werewolves Online ใน BlueStacks

BlueStacks 4 คือโปรแกรมจำลองระบบแอนดรอยใหม่ล่าสุดและเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับเกมที่ไดรับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นเกมโดยเฉพา

ดาวน์โหลด Werewolves Online