ฟีเจอร์และรายละเอียด

Slap or be slapped: that’s the name of the game! This amusing and relaxing game will test your strength and timing skills so your smack generates the most power! Your hits will pack a punch. Watch your opponents fly out of the ring when you hit the knockout blow. How far do you think you can get in this face slapping good time tournament? Can you unlock your special power… the Golden Fire Fist?

Easy to learn but surprising depth will provide you with hours of entertainment. Fun characters are just asking to get slapped in the face.

Time to knockout the competition and show them who the true Slap King is!Game Features:
1. Simple but addicting mechanics
The meter will go back and forth - time it right for maximum power!

2. Fun Characters
So many amusing characters challenging you to see who is the best slapper out there

3. Power boosts
Stuck on a boss? Power up with limited time boosts! Defense helmets to withstand the hardest blows and your ultimate weapon...

4. Chill and have fun
Nice casual, relaxing, smacking good fun. Show them who is the king.

Whether you want to smack, hit, slap, or fight, this game is for you. Slap Kings is the true slapping champion game.


Visit https://lionstudios.cc/contact-us/ if have any feedback, need help on beating a level or have any awesome ideas you would like to see in the game!

From the Studio that brought you Mr. Bullet, Happy Glass, Ink Inc and Love Balls!

Follow us to get news and updates on our other Award Winning titles;
https://lionstudios.cc/
Facebook.com/LionStudios.cc
Instagram.com/LionStudioscc
Twitter.com/LionStudiosCC
Youtube.com/c/LionStudiosCC

เล่น Slap Kings ใน BlueStacks

BlueStacks 4 คือโปรแกรมจำลองระบบแอนดรอยใหม่ล่าสุดและเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับเกมที่ไดรับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นเกมโดยเฉพา

ดาวน์โหลด Slap Kings