ฟีเจอร์และรายละเอียด

A general knowledge quiz that will challenge you to reach the top of the pyramid in every round. Increase your knowledge in several areas while having fun.

How to play:
- Start a new game with random questions
- Or select your favorite category
- Answer the 10 questions correctly to get to the top of the pyramid
- Power-ups: during the game you can use some power-ups to help you go further
- Have fun and enjoy!


PLAY WITH CATEGORIES
Do you have a favorite category? Do you want to increase your knowledge in a category?
Try playing by categories and choose between:
- Geography (Countries, flags, capitals and more)
- Entertainment (music, movies, television, ...)
- History
- Art and literature (books, works, paintings, architecture)
- Science and nature
- Sports (football, players, athletes, ...)

Also, exclusive categories:
- Music (listen to music and discover the name, artist, album, ...)
- Movies (actors, actresses, movie mode, awards and more)
- Football/soccer (players, teams, coaches, ...)

A great quiz to play alone, with your family or friends and show that you're the best!

DAILY BONUS
Do you want more gold? Every day you have the opportunity to win a gold bonus. You just have to answer a question correctly, everyday :) Do you accept the challenge?


HOW MANY TIMES CAN YOU GET TO THE TOP?
Pyramid Quiz it's such an addictive game, that you'll want to play anytime, anywhere! Statistics and rankings help you to track your performance to challenge yourself to become better and better! Have fun!

เล่น Pyramid Quiz ใน BlueStacks

BlueStacks 4 คือโปรแกรมจำลองระบบแอนดรอยใหม่ล่าสุดและเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับเกมที่ไดรับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นเกมโดยเฉพา

ดาวน์โหลด Pyramid Quiz