ฟีเจอร์และรายละเอียด

Onet Animals
classic Onet - Connect-2 puzzle, PC game free, link link, tan tan.
* Remove 2 monster animal with the same kind which can be connected within 3 lines.
* classic ONET
* challenge
* 15 levels with all direction of moverment
Onet Animal is simple yet addicting pair solving puzzle game or matching game with a fresh gameplay. If you like connect / matching game, pet match, link link, then your will love to play Onet new animal free.
Download free game and enjoys!

เล่น Onet Animals ใน BlueStacks

BlueStacks 4 คือโปรแกรมจำลองระบบแอนดรอยใหม่ล่าสุดและเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับเกมที่ไดรับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นเกมโดยเฉพา

ดาวน์โหลด Onet Animals