การจัดการทรัพยากรคือกุญแจสำคัญหากคุณอยากเป็นผู้ยึดครองบัลลังก์ อาณาจักรของคุณจำเป็นต้องมีทรัพยากรที่ผลิตและเก็บเกี่ยวได้อย่างต่อเนื่อง คุณจำเป็นต้องสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อผลิตทรัพยากร และในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างทรัพยากรเพื่อนำมาแปรรูปเป็นสิ่งก่อสร้าง เหมือนกับที่พลังของกองทัพของคุณก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนทรัพยากและระดับของสิ่งก่อสร้างที่คุณมีอยู่  ในคู่มือนี้จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างและระบบทรัพยากรใน Iron Throne ที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้และจัดการทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม

ประเภทของทรัพยากร

ใน Iron Throne มีทรัพยากรทั้งหมด 5 ประเภทคือ Food (อาหาร) Wood (ไม้) Stone (หิน) Iron (เหล็ก) และแร่เงิน (Silver) ซึ่งแต่ละอย่างนั้นจะต้องใช้ทั้งในการสร้างสิ่งปลูกและอัพเกรด ตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการสร้างกองทัพทหาร คุณจำเป็นใช้ทรัพยากรในการสร้าง Barrack (ค่ายทหาร) และ Command Center Buildings (ตึกกองบัญชาการ) คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยจำเป็นซักเท่าไหร่ในช่วงต้นเกมและมีราคาไม่สูงมากนัก แต่อย่างไรก็ตามเมื่ออาณาจักรคุณเติบโตขึ้นทรัพยากรแต่ละอย่างจะมีความสำคัญเป็นอย่างมาก คุณจำเป็นต้องรู้จักจัดการสมดุลในการใช้ทรัพยากรและผลิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณเล่นได้ง่ายขึ้นในลำดับต่อไป

คู่มือการสร้างและระบบทรัพยากรใน Iron Throne

ทรัพยากรหาได้จากสิ่งปลูกสร้าง นอกจากนี้ยังหาได้จากเควสต์ กิจกรรม และภารกิจในโหมด Town (เมือง) ที่จะมอบให้คุณในรูปแบบของของรางวัล อย่างไรก็ตามวิธีเหล่านี้ก็ยังไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับการผลิตทรัพยากร ด้วยเหตุผลนี้ผู้เล่นจึงจำเป็นต้องสร้างแหล่งผลิตทรัพยากรให้ได้อย่างต่อเนื่องและมีจำนวนมากขึ้น นอกจากนี้คุณยังสามารถอัพเกรดสิ่งปลูกสร้างได้ถึงเลเวล 30 โดยเลเวลสูงขึ้นก็จะทำให้ได้รับทรัพยากรมากขึ้นด้วย การสร้างสิ่งปลูกสร้างสามารถทำได้โดยการคลิ๊กไปยังที่ว่างที่คุณต้องการสร้าง หากพื้นที่ไม่เพียงพอ คุณสามารถถางป่าเพื่อสร้างพื้นที่ได้โดยการกดคลิ๊กที่ต้นไม้

คู่มือการสร้างและระบบทรัพยากรใน Iron Throne

สิ่งปลูกสร้างที่ผลิตทรัพยากรได้

Farm (ฟาร์ม)

  เลเวล 1 เลเวล 30
ผลผลิตต่อชั่วโมง 1,000 55,600
พื้นที่จัดเก็บสูงสุด 8,000 444,800

Food (อาหาร) สามารถหาได้จากฟาร์มเท่านั้น น่าแปลกที่คุณไม่ต้องการอาหารเท่าไหร่ในช่วงต้นเกม แต่เมื่อเกมดำเนินไปเรื่อยๆโดยเฉพาะหลังจากที่ผู้เล่นทำการอัพเกรดสิ่งก่อสร้างต่างๆแล้ว อาหารจะเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่จำเป็นและขาดไม่ได้ ตั้งแต่ต้นเกมจนถึงเลเวล 20 การสร้างฟาร์มเพียงแค่ 5 แห่งก็เพียงพอแล้ว หลังจากนั้นคุณค่อยทำลายสิ่งปลูกสร้างอื่นและเริ่มสร้างฟาร์มอย่างจริงจัง

คู่มือการสร้างและระบบทรัพยากรใน Iron Throne

Iron Mine (เหมืองแร่เหล็ก)

  เลเวล 1 เลเวล 30
ผลผลิตต่อชั่วโมง 1.200 18.600
พื้นที่จัดเก็บสูงสุด 1.600 148.800

Iron (แร่เหล็ก) สามารถผลิตได้จากเหมืองแร่เหล็กเท่านั้น เหล็กเป็นทรัพยากรที่ผู้เล่นต้องใช้ในจำนวนที่ไม่มากนักในแต่ละช่วงของเกม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหลังจากเลเวล 15 แล้วคุณแทบจะไม่ต้องใช้มัน ดังนั้นเราแนะนำให้คุณสร้างเหมืองแร่เหล็กไว้เพียง 10 แห่งก็เพียงพอแล้ว และยังสามารถลดจำนวนลงได้หากต้องการเพิ่มทรัพยากรในส่วนอื่น

คู่มือการสร้างและระบบทรัพยากรใน Iron Throne

Silver Mine (เหมืองแร่เงิน)

  เลเวล 1 เลเวล 30
ผลผลิตต่อชั่วโมง 100 5.500
พื้นที่จัดเก็บสูงสุด 800 44.000

Silver (แร่เงิน) สามารถผลิตได้จากเหมืองแร่เงินเท่านั้น แร่เงินนั้นเป็นทรัพยากรสำคัญภายในเกม คุณจำเป็นต้องใช้แร่เงินจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถึงเลเวล 10 ในช่วงแรกนั้นพยายามสร้างเหมืองแร่เงินไว้ประมาณ 5 แห่ง และเพิ่มเป็น 10 แห่งหลังจากเลเวล 10 นอกจากนี้เราแนะนำให้เพิ่มเป็น 15 และคงไว้ที่จำนวนเท่านี้หลังจากผ่านเลเวล 15 เป็นต้นไป

คู่มือการสร้างและระบบทรัพยากรใน Iron Throne

Quarry (เหมืองหิน)

  เลเวล 1 เลเวล 30
ผลผลิตต่อชั่วโมง 200 18.600
พื้นที่จัดเก็บสูงสุด 1.600 148.800

Stone (หิน) สามารถผลิตได้จากเหมืองหินเท่านั้น หินเป็นทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในทุกช่วงของเกม ดังนั้นเราจึงแนะนำให้คุณสร้างเหมืองหินอย่างน้อย 10 แห่งในช่วงต้นเกม และเพิ่มจำนวนเป็น 15 หลังจากเลเวล 10 เป็นต้นไป โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทรัพยากรที่ต้องใช้ คุณอาจจะต้องเพิ่มจำนวนเป็น 20 ถึง 25 เมื่อคุณผ่านเลเวล 20 ไปแล้ว

คู่มือการสร้างและระบบทรัพยากรใน Iron Throne

Lumberyard (โรงเลื่อยไม้)

  เลเวล 1 เลเวล 30
ผลผลิตต่อชั่วโมง 1.200 18.600
พื้นที่จัดเก็บสูงสุด 1.600 148.800

Wood (ไม้) สามารถผลิตได้ที่โรงเลื่อยไม้เท่านั้น เราพูดได้เลยว่าไม้นั้นเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญเป็นลำดับสองรองจากหิน คุณควรเริ่มต้นด้วยการสร้างโรงเลื่อยไม้อย่างน้อย 10 แห่ง และเพิ่มเป็น 20 เมื่อผ่านเลเวล 20 เป็นต้นไป คุณจำเป็นที่จะต้องใช้ไม้และหินอยู่ตลอดดังนั้นเราแนะนำให้คุณอัพเกรดทั้งสองอย่างนี้เป็นอันดับแรก

คู่มือการสร้างและระบบทรัพยากรใน Iron Throne

สิ่งก่อสร้างอื่นๆ

สิ่งปลูกสร้างอื่นๆที่สำคัญใน Iron Throne:

Barracks (ค่ายทหาร)

สิ่งปลูกสร้างนี้สามารถเพิ่มจำนวนสูงสุดและความเร็วในการฝึกทหารได้ จำไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องสร้างทหารที่นี่ เพราะมันมีผลช่วยให้คุณสร้างได้เร็วขึ้นและเพิ่มจำนวนของทหารเท่านั้น ค่ายทหารเลเวล 1 สามารถจุทหารได้ 20 นาย และความเร็วในการฝึกทหารเพิ่มขึ้น 0.5% แต่เมื่อเลเวล 30 จะเพิ่มขึ้นเป็น 6,700 นายและฝึกทหารได้เร็วขึ้นถึง 15% เราแนะนำให้คุณสร้างไว้อย่างน้อยทั้งหมด 5 แห่งตลอดทั้งเกม

คู่มือการสร้างและระบบทรัพยากรใน Iron Throne

Hospital (ค่ายพยาบาล)

ค่ายพยาบาลสามารถรักษาทหารที่บาดเจ็บได้ ค่ายพยาบาลเป็นสิ่งปลูกสร้างที่จำเป็นมากเพราะว่าจะให้คุณไม่ต้องใช้ทรัพยากรในการสร้างทหารใหม่ ค่ายพยาบาลเลเวล 1 สามารถรักษาทหารได้ 10,000 นาย และเมื่อเลเวล 30 จะรักษาได้มากถึง 51,000 นายเลยทีเดียว ดังนั้นเราแนะนำให้สร้างค่ายพยาบาลอย่างน้อย 5 แห่งตลอดทั้งเกม

คู่มือการสร้างและระบบทรัพยากรใน Iron Throne

ทำอย่างไรให้ได้ทรัพยากรเร็วขึ้น

หากคุณต้องการผลิตทรัพยากรของคุณให้ไวขึ้น คุณสามารถทำได้ด้วย 3 วิธีดังนี้:

  • เป็นผู้เล่น VIP – ความเร็วในการผลิตทรัพยากรจะเพิ่มขึ้น 11% หากคุณเป็นผู้เล่น VIP และที่ระดับเลเวล 25 จะสามารถผลิตอาหารได้เร็วขึ้นถึง 40% ซึ่งเร็วกว่าผู้เล่นอื่นแน่นอน
  • อัพเกรดสิ่งปลูกสร้าง – หากอัพเกรดสิ่งปลูกสร้างจนถึงระดับสูงสุดสามารถผลิตทรัพยากรได้ไวขึ้นและจำนวนมากขึ้นด้วย
  • Research (การวิจัย) การวิจัยที่ Academy (สถานศึกษา) สามารถเพิ่มความเร็วในการผลิตทรัพยกรได้

คู่มือการสร้างและระบบทรัพยากรใน Iron Throne

นอกจากนี้ Warehouse (โกดัง) ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งปลูกสร้างที่สำคัญเป็นอย่างมาก ทรัพยากรที่ถูกเก็บไว้ในโกดังจากไม่สูญหายเมื่อถูกศัตรูโจมตี ดังนั้นหากคุณพ่ายแพ้การต่อสู้คุณก็จะกลับมาเริ่มใหม่ได้เร็วด้วยทรัพยากรที่คุณได้เก็บตุนไว้

คู่มือการสร้างและระบบทรัพยากรใน Iron Throne

และนี้คือสิ่งสำคัญทั้งหมดที่คุณควรรู้เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างและระบบทรัพยากรใน Iron Throne กุญแจสำคัญที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จคือการควบคุมการใช้ทรัพยาการให้ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง ติดตามคู่มือและเทคนิคการเล่นเพื่อพัฒนาอาณาจักรของคุณให้ยิ่งใหญ่ได้ในบทความต่อไป