เกมไกด์

Soul Gauge – อยู่แบบว่างๆ มาทำฟาร์มกันเถอะ

ผู้โพสท์: BlueStacks Content Team

ระบบฟาร์มในเกม Soul Gauge เป็นอีกหนึ่งระบบที่มีประโยชน์กับการเล่นค่อนข้างมาก นั่นก็เพราะว่าคุณสามารถหาไอเทมประเภทยาฟื้นฟูต่างๆ รวมไปถึงการคราฟอุปกรณ์ต่างๆ มาใช้เองได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องซื้อนั่นเอง แต่การจะทำฟาร์มนั้นอาจจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบกันสักเล็กน้อย เพราะมีเงื่อนไขเกี่ยวกับผลผลิตและระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง ส่วนจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลย

Soul Gauge – อยู่แบบว่างๆ มาทำฟาร์มกันเถอะ

การเข้าสู่ฟาร์ม

ในส่วนของระบบฟาร์มนั้นเราจะสามารถเข้าได้ก็ต่อเมื่อทำเควสท์เนื้อเรื่องไปได้ระยะหนึ่งก่อน (ประมาณเลเวล 10 ขึ้นไป) เมื่อปลดล็อคระบบฟาร์มเรียบร้อยแล้ว เราสามารถเข้าไปในฟาร์มได้จากหน้าต่าง “ฟาร์ม” ได้เลยทันที เมื่อเข้าไปในฟาร์มก็จะมีการแบ่งโซนออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ ส่วนเพาะปลูก และในบ้านที่เป็นโซนของ NPC

Soul Gauge – อยู่แบบว่างๆ มาทำฟาร์มกันเถอะ

โซน NPC

ในส่วนนี้จะไม่ค่อยมีอะไรมาก ส่วนใหญ่จะเป็นที่อยู่ของเหล่า NPC ที่เป็นช่างฝีมือและเป็นส่วนของการสร้างไอเทมเป็นหลัก โดยเราสามารถทำเควสท์และภารกิจต่างๆ จากเหล่า NPC ได้ แน่นอนว่าเนื้อเรื่องบางส่วนจะต้องเข้ามาทำเควสท์ในห้องนี้ด้วย

Soul Gauge – อยู่แบบว่างๆ มาทำฟาร์มกันเถอะ

โซนเพาะปลูก

เป็นส่วนที่รวมไว้ซึ่งแหล่งเก็บรวบรวมวัตถุดิบต่างๆ มากมาย โดยจะมีการแบ่งแย่งออกเป็น 8 แหล่งวัตถุดิบด้วยกันคือ

 1. โบราณสถาน ถือเป็นสิ่งปลูกสร้างสำคัญที่ส่งผลต่อฟาร์มทั้งหมดเลยก็ว่าได้ เพราะต้องใช้ในการขุดไอเทมที่มีชื่อว่า “Soul Stone” เพื่อใช้ในการอัพเกรดและเพิ่มวัตถุดิบในแหล่งวัตถุดิบต่างๆ
 2. ฟาร์ม แหล่งเก็บวัตถุดิบประเภทพืช เช่น ข้าว, เห็ดและผัก เป็นวัตถุดิบหลักในการทำยาฟื้นฟูประเภทต่างๆ
 3. เหมือง แหล่งเก็บวัตถุดิบประเภทแร่ เป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างเครื่องป้องกันประเภทต่างๆ และไอเทมเสริมบางชนิด
 4. สวนผลไม้ แหล่งเก็บวัตถุดิบประเภทผลไม้ เป็นวัตถุดิบสำคัญในการสร้างไอเทมประเภทอาหารที่มีคุณสมบัติในการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องหรือฟื้นฟูทันที
 5. ฟาร์มสมุนไพร แหล่งเก็บวัตถุดิบประเภทสมุนไพร เป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำยาฟื้นฟูและไอเทมประเภทอาหารต่างๆ ทีเด็ดของไอเทมประเภทสมุนไพรคือ เมื่อเก็บมาแล้วสามารถกินเพื่อฟื้นฟูได้เลยทันทีโดยไม่จำเป็นต้องเอาไปแปรรูปเหมือนวัตถุดิบอื่น
 6. โรงเพาะแมลง แหล่งเก็บวัตถุดิบประเภทแมลงต่างๆ เพื่อใช้ในการสร้างไอเทมประเภทเครื่องประดับและเครื่องป้องกัน
 7. คอกสัตว์ แหล่งเก็บวัตถุดิบประเภทเนื้อสัตว์ต่างๆ เป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำอาหารที่ใช้ในการทำเควสท์และฟื้นฟูค่า HP, MP
 8. แหล่งจับปลา แหล่งเก็บวัตถุดิบประเภทปลา เป็นไอเทมสำคัญในการทำอาหารเพื่อใช้ในการฟื้นฟู HP และ MP รวมไปถึงการทำเควสท์ประจำวันบางอันด้วย

Soul Gauge – อยู่แบบว่างๆ มาทำฟาร์มกันเถอะ

รูปแบบการเก็บวัตถุดิบ

การเก็บวัตถุดิบต่างๆ นั้นจะมีการเพิ่มระดับของวัตถุดิบที่เก็บได้โดยอิงจากระดับเลเวลของตัวละครเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขแรกในการเก็บวัตถุดิบนั่นเอง และเมื่อเงื่อนไขเกี่ยวกับระดับเลเวลผ่านสิ่งที่จะต้องทำต่อไปคือ

 • เพิ่มวัตถุดิบที่เก็บเกี่ยวโดยใช้ “Soul Stone” ที่เก็บได้จากการขุด โบราณสถาน
 • รอระยะเวลาในการเพิ่มวัตถุดิบ 10 – 20 นาทีต่อ 1 อย่าง
 • สามารถกดผลิตวัตถุดิบได้เลยทันที ในการเก็บวัตถุดิบแต่ละอย่างจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
 • เมื่อเก็บวัตถุดิบเสร็จสิ้น เราจะสามารถเลือกได้ว่าจะนำวัตถุดิบที่เก็บเข้ามาไว้ในกระเป๋าหรือขายวัตถุดิบทันทีเลยก็ได้เช่นกัน
 • สามารถวาง “สัตว์เลี้ยง” เพื่อช่วยในการเพิ่มผลผลิตที่เก็บได้อีกด้วย

Soul Gauge – อยู่แบบว่างๆ มาทำฟาร์มกันเถอะ

การสร้างไอเทม

ในส่วนของการสร้างไอเทมนั้นถือเป็นอีกหนึ่งระบบที่เกี่ยวข้องกับการทำฟาร์ม โดยการสร้างไอเทมเราสามารถสร้างได้เลยทันทีถ้ามีวัตถุดิบครบตามที่กำหนด ซึ่ง NPC ที่ใช้ในการสร้างไอเทมจะมีอยู่ 5 ตัวด้วยกันคือ

 1. Tripu เซฟแมวที่สามารถผลิตไอเทมประเภทอาหารที่ใช้ฟื้นฟูค่า HP และ MP ตามระยะเวลาได้
 2. Koffin นักวิจัยที่สามารถปรุงยาฟื้นฟูประเภทต่างๆ ให้ใช้งานได้ โดยยาฟื้นฟูจะสามารถกดใช้ได้ทันทีและฟื้นฟูตามจำนวนที่ระบุ
 3. เกวียน ชายผู้ที่สามารถสร้างไอเทมประเภทรูนระดับสูงและเครื่องประดับต่างๆ ให้เราได้ใช้งานได้
 4. Mokta ผู้ขำนาญเรื่องการผลิตไอเทมประเภทเครื่องป้องกัน เราสามารถนำวัตถุดิบมาให้เธอผลิตเครื่องป้องกันให้ได้
 5. Moru สามารถสร้าง Core ชนิดต่างๆ รวมไปถึงเครื่องป้องกันและอาวุธระดับต่างๆ ให้กับเราได้

ในส่วนของการสร้างไอเทมประเภทต่างๆ นั้นจะใช้เงินจำนวนหนึ่งเป็นค่าจ้างในการสร้างด้วย และเมื่อผลิตสำเร็จก็จะสุ่มสกิลติดออกมาด้วย แน่นอนว่ามีโอกาสได้สกิลระดับแรร์มาใช้งานได้ด้วยเช่นกัน

Soul Gauge – อยู่แบบว่างๆ มาทำฟาร์มกันเถอะ

ทั้งหมดเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับระบบฟาร์มและหาวัตถุดิบต่างๆ ในเกม Soul Gauge และเมื่อเราอัพเกรดผลผลิตมากเท่าไร รูปแบบของฟาร์มก็จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน รวมไปถึงไอเทมที่เราสามารถสร้างได้อีกด้วย แนะนำว่าในแต่ละวันให้เข้ามาในฟาร์มและหมั่นผลิตไอเทมบ่อยๆ อย่างน้อยๆ ก็พวกยาฟื้นฟูประเภทต่างๆ เพราะถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นในการเก็บเลเวลและลงดันเจี้ยนนั่นเอง หรือถ้าเก็บมามากพอแล้วก็สามารถขายทิ้งเพื่อเอาเงินมาใช้อย่างอื่นด้วยก็ได้ ถือเป็นวิธีการหาเงินได้อีกหนึ่งวิธีเลย

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จาก BlueStacks

ข่าวเกม

Click to Install

เข้าถึงทุกข้อมูลสุดพิเศษเกี่ยวกับเกมยอดนิยมทั่วโลกผ่านจดหมายข่าวรายสัปดาห์ของเรา

เล่นเกม Android เกมโปรดของคุณบน PC