ฟีเจอร์และรายละเอียด

A three-dim game that allows users to break blocks, craft cool items, and build amazing structures. At night you will need to prepare for some fighting because monsters will invade you. You can play with friends and build a strong clan of friends.

เล่น Master Craft - New Crafting game ใน BlueStacks

BlueStacks 4 คือโปรแกรมจำลองระบบแอนดรอยใหม่ล่าสุดและเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับเกมที่ไดรับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นเกมโดยเฉพา

ดาวน์โหลด Master Craft - New Crafting game