ฟีเจอร์และรายละเอียด

Bike Racing 2018 the latest in the world of bike race simulation. Get ready for the fantastic and extremely adventurous bike games. Race, jump and crash your way and other mad rivals through the amazing frontier tracks. You never dare drive so fast in the real world! Control your motorbike with incredible fast speed!

Ride in the most spectacular environment built just for performing the craziest tricks. The Physics are realistic and you get to choose your bikes / motorbike too, just avoid the obstacles and finish the ride's in time. Bike Racing 2018 has fast pace control over the speed and advanced power brakes.

The game has one the best 3D graphics with the motorbikes competition. You can enjoy the feeling of real based dirt games, stunt like original and accident will also happen so be drive careful. Enjoy very attractive and beautifully designed bike racing tracks.

Ride your Bike through curvy paths on amazing desert roads, mountain off road , and city roads but be careful on dangerous turns. Prove that you are the best bike racer. Experience the excitement and thrill of driving a dirt motorbike through a massive stadium, filled with bumps and jumps. Can you be the best and complete the daredevils course on your motorcycle? Then take a ride with this Bike Race now!

Challenging Racing game play with features :

- Free to Play!
- Tons of Amazing Racing Bikes
- Amazing 3D Environment
- Stadium with fast racing tracks
- Challenge your facebook friends
- Simple and intuitive bike driving controls
- Fun Unlimited
- Realtime Multiplayer mode coming soon.

Install "Bike Racing 2018" Now, you are waiting for an incredible racing adventure.

เล่น Bike Racing 2018 - Extreme Bike Race ใน BlueStacks

BlueStacks 4 คือโปรแกรมจำลองระบบแอนดรอยใหม่ล่าสุดและเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับเกมที่ไดรับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นเกมโดยเฉพา

ดาวน์โหลด Bike Racing 2018 - Extreme Bike Race