เล่น Godus on PC

ผู้พัฒนา
DeNA Corp.
ประเภท
จำลองสถานการณ์
การปรับปรุงครั้งล่าสุด
8 มิถุนายน 2558
4.0/5 ( 507,828 )
เล่น Godus on PC 24

พระเจ้าผู้สร้างโลกทุกสรรพสิ่งด้วยมือคุณ

Godus เป็นเกมแนวจำลองการเป็นพระเจ้าสร้างโลก ผู้มีพลังสำหรับควบคุมทุกสรรพสิ่ง โดยในการเล่นเริ่มแรกนั้นเราจะต้องนำสาวกไปยังดินแดงแห่งพันธสัญญา ซึ่งที่นั่นเป็นดินแดนที่มีความสมบูรณ์และเหมาะแก่การอยู่อาศัย ในเกมนี้เป็นเกมที่เปิดกว้างให้เราสามารถสร้างหรือลบทำอะไรก็ได้ ในแรกๆ นั้นเราจะต้องดูแลสาวกและสร้างสิ่งปลูกสร้างหลังจากนั้นเราจะต้องเดินทางสำรวจโลกเพื่อตรวจสอบศึกษาชนเผ่าอื่นๆ