World of Dragon Nest แนะนำ 5 อาชีพรู้ไว้เลือกไปจะได้ไม่พลาด

เล่น World of Dragon Nest บน PC ถึงแม้ว่าจะเปิดมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่ปัญหาหลักสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ๆ ที่สนใจอยากจะเข้ามาเล่นเกม World of Dragon ...

World of Dragon Nest เทคนิคเพิ่มค่า CP ให้เทพแบบรวดเร็ว

เล่น World of Dragon Nest บน PC ภายในเกม World of Dragon Nest นั้นจะมีค่าหนึ่งที่สามารถเจาะจงค่าความสามารถของตัวละครเราได้นอกจากเลเวลของตัวละครนั้นก็ค...